2023 yılında yeni atanmış sözleşmeli öğretmenin maaşı ne kadar? 2023 yılında yeni atanmış sözleşmeli öğretmenin maaşı ne kadar?

Ziraat bankası SGK'dan bu belgeleri getirenlere ve şartları taşıyanlara ziraat bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi geldi.

Yükselen konut fiyatlarında vatandaşların neredeyse barınma sorunun imkansız hale geldiği şu günlerde ziraat bankası'ndan şartları sağlayanlara duyuru yapıldı.

Ziraat bankası resmi sitesinden yaptığı duyuruda; Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeni ile beklenen faizsiz konut kredisi limiti de yenilendi ve ödenen rakam 240 bin liradan 396 bin liraya yükseltildi. Yapılan açıklama kapsamında aranılan şartları taşıyan ve bu şartları taşıdığını SGK üzerinden getirdiği belge ile kanıtlayan kişilere sıfır faizli konut kredisi desteği sağlanacak. Söz konusu destek başvurusunu yapan kişiler ödemelerini ise Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alabilecekler.

SGK ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerine faizsiz konut kredisi verilmektedir. 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

SGK tarafından yapılan açıklamada "Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun  4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için  doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir" denilerek başvuruların doğrudan banka ya da TOKİ üzerinden yapılabileceği ifade edildi.