Zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, ilgili belediye meclisi kararıyla ödenen aylık maktu fazla çalışma ücretinin miktarı 2021 yılında artacak.

TBMM’de görüşülmekte olan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi eki (K) Cetvelinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” 2021 yılında 19 TL ile 46 TL aralığında değişen tutarlarda artmış olacak.

2021 yılında “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” tavan miktarı 

Son resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

2020

2021

10.000’e kadar olan yerlerde

302 TL

321 TL

10.001’den 50.000’e kadar olan yerlerde

323,50 TL

344 TL

50.001’den 100.000’e kadar olan yerlerde

Nükleer enerji dönemi başlıyor! Akkuyu’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor... Nükleer enerji dönemi başlıyor! Akkuyu’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...

358 TL

380 TL

100.001’den 250.000e kadar olan yerlerde

404 TL

429 TL

250.001’den 1.000.000’e kadar olan yerlerde

482 TL

512 TL

1.000.001’den fazla olan yerlerde

559 TL

594 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki büyükşehirlerde

559 TL

594 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir’de

744 TL

790 TL

Maktu fazla çalışma ücretinin ödenme esasları

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödeniyor.

Maktu fazla çalışma ücreti alan personele, her ne ad altında olursa olsun fazla çalışmaya yönelik başkaca bir ödeme yapılmıyor.

Aylık maktu fazla çalışma ücreti;

-Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

-Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izinleri süresince,

-İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

-Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında

ödenmeye devam olunuyor. Diğer hallerde ise, fiilen çalışılan sürelerde ve bu süreler ile orantılı olarak ödeniyor.