Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögrencilerin denklik islemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma sartı aranmayacak.

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yüksekögretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmus ve Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün ögretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün ögretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yüksekögretim kurumlarınca her düzeydeki yüksekögretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 egitim ve ögretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan ögretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yogunlastırılmıs akademik takvim yapılarak egitim verilebilecek.

- Öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu

Yüksekögretim kurumları, program çesitlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün egitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri egitim ve ögretim faaliyetlerini, niteligi göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan ögretim yoluyla sürdürebilecek.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

Sınavlar ve ögrenci basarısının degerlendirilmesine iliskin hususlar, ilgili programın ögrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yasanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yüksekögretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan seffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" dogrultusunda yürütülecek.

- Engelli öğrencilerin durumu da dikkate alınacak

Bu yüksekögretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan ögretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli ögrencilerin engel durumunu mümkün oldugunca dikkate alacak.

Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yüksekögretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu ögrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan ögretimle egitim ve ögretimin devam edebilecegi anlamına gelecek ve konuya iliskin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Taban ve tavan fiyatı ne kadar? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Taban ve tavan fiyatı ne kadar?

Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan ögrencilerin denklik islemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma sartı aranmayacak.

- YÖK'ün tanımadığı ve kılavuzda olmayanları kapsamayacak

Bu üniversitelerde 2019-2020 egitim ögretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yogunlastırılmıs akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz ögretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.

Bu kararlar, Yüksekögretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.