Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016-2022 arasında El-Ezher Üniversitesi mezunu toplam 299 kişiye doğrudan denklik, 43 kişiye ders tamamlama ve 15 kişiye ret kararı verilmiştir. 2022 yılında Suudi Arabistan'dan toplam 4 kişinin başvurusuna ders tamamlama kararı verilmiş, hiçbir ret kararı verilmemiştir" denildi.

YÖK tarafından, son günlerde bazı medya organlarında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde ve Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesi'nde 2015 yılından bugüne kadar verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı, El-Ezher Üniversitesi ile Medine İslam Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında olduğu belirtilen açıklamada, konuya ilişkin, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar şöyle hatırlatıldı:

"Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından İlahiyat alanında alınmış diplomaların denklik başvurularında; ilgililerin Türkiye'deki İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerindeki Temel İslam Bilimleri alanlarında yer alan tefsir, hadis, fıkıh, kelam (akaid veya mezhepler tarihi), Arap dili ve belagati derslerini veya içeriğinde bu konuları içeren muadil dersleri almış olmalarının yanı sıra Felsefe ve Din Bilimleri alanında verilen derslerin içeriğiyle ilişkili en az bir dersi almış olmaları şartı aranarak doğrudan denklik işlemlerinin yapılması; daha önce Temel İslam Bilimleri alanındakiler dışında birden fazla dersi tamamlamaları için lisans tamamlama programına yerleştirilen ilgililerin, talep etmeleri halinde, tamamlamalarına karar verilen ders sayılarında gerekli azaltmanın yapılması' kararı verilmiştir."

YÖK'ün açıklamasında İlahiyat alanına ilişkin herhangi yeni bir karar alınmadığı ve bu kararın halen yürürlükte olduğu bildirilirken, "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" hükümleri uyarınca denklik başvurularının YÖK tarafından bireysel bazda incelenmekte olduğu, doğrudan denklik, ders tamamlama sonrası denklik ve ret şeklinde üç farklı kararın mevcutta bulunduğu kaydedildi.

KYK yurtlarında izin güncellemesi! Öğrencilerin izin hakkı kaç gün olacak ? Ne zamandan itibaren geçerli olacak ? KYK yurtlarında izin güncellemesi! Öğrencilerin izin hakkı kaç gün olacak ? Ne zamandan itibaren geçerli olacak ?


"El-Ezher Üniversitesi mezunu 15 kişiye ret verilmiş, Suudi Arabistan'dan kimseye ret verilmemiştir"

YÖK'ün açıklamasında denklik işlemlerinin hakkaniyet, kalite ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yapıldığı vurgulanarak şunlar aktarıldı:

"Bu çerçevede, 2016-2022 arasında El-Ezher Üniversitesi mezunu toplam 299 kişiye doğrudan denklik, 43 kişiye ders tamamlama ve 15 kişiye ret kararı verilmiştir. 2022 yılında Suudi Arabistan'dan toplam 4 kişinin başvurusuna ders tamamlama kararı verilmiş, hiçbir ret kararı verilmemiştir. Yükseköğretim Kurulu fakülte bazında mezunların belli kriterlerle mezun olmaları ve eşdeğerlilikleri gözeterek tüm mezuniyet alanlarında denklik işlemlerini hakkaniyet, kalite ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yapmaktadır."