Yüksek Öğrenim Kurumu, ücretlerin mevzuata uygun belirlenmediği şikayetleri üzerine harekete geçti. 9 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı.

Bazı vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı ücret ve işten çıkarılma sorunu gündemde. Son olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde aralarında eşit işe eşit ücret talebiyle dilekçe verenlerin de bulunduğu 20 dolayında araştırma görevlisi işten çıkarıldı.

Vakıf üniversitesinde yaşanan sorunların ardından Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) açıklama yaptı. Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında şikâyetler aldıklarını belirten YÖK, toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu fakat bu üniversitelerin adını açıklamadı.

Zafer Partisi’nden Türkeş’li Sinan Ateş videosu Zafer Partisi’nden Türkeş’li Sinan Ateş videosu

YÖK tarafından vakıf üniversitesindeki akademisyenlere ilişkin şikayetlerin ardından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"2020'de yürürlüğe girdi"
"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 8'inci maddesine 7243 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır” hükmü eklenmiş olup söz konusu hüküm Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir."

Konuya ilişkin 05.05.2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında ise; "vakıf yükseköğretim kurumlarının, öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" karar verilmiş olup bu husus vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir."

"Şikâyet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alındı"
"Diğer taraftan vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikâyet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 09.02.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda; "vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına" karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 02.03.2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir."

"Dokuz vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı"
"Bir süredir basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler üzerine YÖK gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır. Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

"Süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak"
"Söz konusu üniversitelerdeki şikâyetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulu'ndan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacaktır. Ayrıca denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."