Geçen konular içinde disiplin cezaları ile ilgili düzenleme de ayrıntılı şekilde yer almakta.
Disiplin soruşturmasına bakılırken, disipline mevzu bahis olan olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturma en geç 30 gün içinde bitecek. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamazsa soruşturmacı sebebini açıklamak kaydıyla ek süre talep edebilecek.

Ayrıca kınama ile yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; yükseköğretim kurumundan 1 veya 2 yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı durumda, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramış olacak.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği halde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, objektif isnat edilen suçun neyden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilecek. Öğrenci,yaşanan olaya karşı kendi  savunmasını sözlü ya da yazılı olarak yapabilecek.

Disiplin cezası uygulanan bir eylemin, disiplin ceza zamanaşımı süresi dahilinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Disiplin suçunun tekerrürü sebebiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyecek.

Ek olarak geçen kanunda olan madddeye göre Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilecek.

Bunların dışında Vakıf Üniversitelerinin adı değiştirilecek.Bunlar şöyle :

-Beykent Üniversitesinin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi"

-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Üniversitesi"

İmza toplanmasının ilk günün sonunda hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı? İmza toplanmasının ilk günün sonunda hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

-Antalya AKEV Üniversitesinin adı "Antalya Belek Üniversitesi"

 -Nişantaşı Üniversitesinin adı "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi"

 -Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı ise "İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" şeklinde yeni isim kazanacak.

Milli İstihbarat Akademisi de kuruluyor.MİT'in bünyesinde olacak olan bu akademi,istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu olarak kurulacak.

Akademinin ne şekilde çalışacağı ve usulleri MİT'in hazırladığı ve Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yönetmelikle belli olacak.