YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Özvar, Ukrayna'da savaş bölgesindeki tahliye işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonunda titizlikle yürütüldüğünü hatırlattı.

Asgari ücretin yükselmesini halaylarla kutladılar Asgari ücretin yükselmesini halaylarla kutladılar

Özvar, Ukrayna’da bulunan üniversitelerde öğrenim görerek, mezun statüsünü kazanmış kişilerin YÖK'e 'diploma denklik' başvurusu yapma hakkı bulunduğunu kaydedip, "Bu bakımdan geçmişte veya yakın zamanlarda mezun olmuş olan vatandaşlarımız kurulumuza başvuruda bulunabilirler. Başvuru belgelerinin derlenmesine ilişkin adayların yaşayabileceği zorluklar, savaş durumu bulunan ülkelerden yapılacak diploma denklik başvurularında istisnai tutulacak hususlara ilişkin daha önceki uygulamalarımız kapsamında yeniden değerlendirilebilir" dedi.

YATAŞ GEÇİŞ YAPAMAYANLARA ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ
YÖK Başkanı Özvar, savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilerin, henüz mezun statüsünü kazanamadıkları için denklik başvurusunda bulunamadığını belirtip, "Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde 'özel öğrenci' statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bunun için öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu'muzun resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Erol Özvar, şimdiye kadar savaş nedeniyle eğitim ve öğretimini yarıda bırakan ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 3 bin 583 öğrencinin yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Özvar, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalanılacağı konusunun daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
'DENKLİK SÜRECİ ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR'
Prof. Dr. Özvar, bütün öğrenci adaylarının denklik konusu hakkında sağlıklı bilgilere sahip olması gerektiğini kaydederek, "Denklik, bir eğitim-öğretim faaliyeti sonucunda belli bir programdan alınan diplomanın bir başka ülke yetkili makamları tarafından kendi ülkelerindeki aynı programdan alınan diplomaya eşdeğer olduğunu ifade eder. Denklik başvurusu YÖK’ün web sayfasından online olarak yapılmakta ve belge asılları ile randevu günü daire başkanlığına gelinerek esas başvuru gerçekleştirilmektedir. Başvuru sonrası yürütülen süreç oldukça şeffaf ve denetlenebilir şekildedir. Her biri kendi alanında uzman üniversite hocalarımızdan oluşan komisyonlar ve ilgili dairemiz marifetiyle denklik başvuruları karara bağlanmaktadır" dedi.


DOĞRUDAN DENKLİK VERİLEN DİPLOMALAR
Erol Özvar, dünya üniversite sıralamalarının ilk 1000 dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara, YÖK’ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda yer alan yurt dışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalara doğrudan denklik işlemi yapıldığını belirtti.

'EN ÇOK DENKLİK BAŞVURUSU ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ'
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin 100’den fazla ülkeden denklik başvurusu aldığını belirterek, "2018 yılında 10 bin 67, 2019 yılında 11 bin 8, 2020 yılında 6 bin 837 ve 2021 yılında ise 8 bin 966 denklik başvurusu aldık. Covid-19 denklik başvurularını da etkilemiştir. Orta Doğu’daki siyasi karışıklıklara bağlı olarak yaşanan göç dalgası, denklik işlemlerinde de etkisini hissettirmiş, en çok başvuru alınan ülke grupları arasında Orta Doğu ve Afrika bölgesi daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yüzde 33’lük bir oranla yer almıştır. Uyruklara göre bir sıralama yapılması halinde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi geçen yılda da 5 bin 80 kişi ile Türk vatandaşları birinci sırada yer almaktadır. 2021 yılında 5 bin 390 denklik verilmiştir. Düzenlenen denklik belgelerinin büyük çoğunluğunu lisans dereceleri oluştururken sırasıyla yüksek lisans, birleşik eğitim (lisans yüksek lisans) ve ön lisans derecelerine dair denklikler oluşturmuştur" dedi.