Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin 9 vakıf üniversitesi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada kanunda açık düzenleme olmasına rağmen bazı üniversitelerde akademisyenlere ücret artışı yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, “Gerekli işlemler yapılmaktadır” denildi.

YÖK, akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler ile birlikte akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmaması konuları sebebiyle 9 vakıf üniversitesi hakkında soruşturma başlattı.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda bazı vakıf üniversitelerinin kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı tespit edildi.

Soruşturmayı tamamlayan YÖK, “Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.
YÖK’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

Bilindiği gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 8. maddesine 7243 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.” hükmü eklenmiş olup söz konusu hüküm Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Kaybederseniz ne yapacaksınız' sorusuna yanıt Temel Karamollaoğlu'ndan 'Kaybederseniz ne yapacaksınız' sorusuna yanıt

Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikâyet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 09.02.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; “vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına” karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 02.03.2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir.

Diğer taraftan basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler ile birlikte akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır.

İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; “bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı” anlaşılmıştır.

Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.”