Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadeleyi yasal düzenlemelerle güçlendirmek amacıyla yeni bir vergi paketi hazırladı. Paket, gelirini düşük gösterenler ve başkasının banka hesabını kullananlar için ağır yaptırımlar öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla yeni bir vergi paketi hazırladı. Bu paket, vergiden kaçınmaya karşı asgari vergi uygulaması getirerek, zarar ettiğini belirten, gelirini düşük gösteren veya istisnalardan yararlanan mükellefler için yeni düzenlemeler içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu düzenlemelerin vergide adaleti artırmayı hedeflediğini belirtti.

O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu

Günlük Hasılat Tespitleri Yıllık Hasılata Dâhil Edilecek

Yeni pakete göre, özellikle hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri yapılacak ve yıllık hasılat bu tespitler üzerinden kontrol edilecek. Serbest meslek ve ticaret erbabının hasılatları, düzenli yoklamalarla belirlenecek. Beyan edilen hasılat ile tespit edilen hasılat arasında fark bulunması halinde mükellef izaha davet edilecek ve izah yeterli görülmezse tespit edilen hasılat yıllık hesaplamaya dahil edilecek.

Tevkifat Kapsamı Genişletiliyor

Gelir ve kurumlar vergisinde ticari kazançlar için tevkifat yapılmayan ödemelerde değişiklikler öngörülüyor. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Özellikle hizmet sektörü ve e-ticaret platformları üzerinden yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınacak.

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Artırılıyor

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla bu cezalar güncellenerek artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması durumlarında cezalar tekrarlandığında daha yüksek uygulanacak. Kanun kapsamı dışında belge düzenleyenlere de iki kat ceza kesilecek.

Kayıt Dışı Çalışanlara Ağırlaştırılmış Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, kayıt dışı faaliyetlerde 1,5 kat artırılarak uygulanacak. Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Elden kira ödemelerinde de kiracılara ceza uygulanacak; ancak kiracı ödemeyi elden yaptığını bildirirse ceza kesilmeyecek.

Cevdet Yılmaz’dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, vergide adaleti artırmak ve kayıt dışılığı önlemek için hazırlanan bu düzenlemelerin etkili olacağını vurguladı. Ayrıca, yeni düzenlemelerin enflasyonist yan etki oluşturmadan, gelir dağılımını gözeterek yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı koruyacak şekilde planlandığını belirtti.

Yeni vergi paketi, kayıt dışı ekonomiyi minimize ederek, vergi adaletini sağlamak ve devletin mali kaynaklarını güçlendirmek amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Paketin yasalaşması halinde, vergi kaçakçılığı ve usulsüzlüklerle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.