Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile öğretmenlik mesleğinin disiplin hükümleri yeniden düzenlendi. Meclise sunulan kanun teklifinin detayları arasında, öğretmenlerin eylemlerini sınırlandıran ve disiplin altına alan maddeler dikkat çekiyor. Özellikle, öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesinde taraflı davranan öğretmenlere uygulanacak cezalar öne çıkıyor.

Disiplin Hükümleri ve Getirilen Yenilikler

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yenilenmesiyle birlikte, disiplin hükümleri de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Öğretmenlerin sosyal medya paylaşımlarından, öğrencilerle olan etkileşimlerine kadar birçok alanda düzenlemeler getirildi. İşte dikkat çeken bazı maddeler:

İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı

Öğrencilere Karşı Taraflı Davranan Öğretmenlere Aylıktan Kesme Cezası

Madde 24'te, öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesinde taraflı davranan öğretmenlere ceza verilmesi kararı yer alıyor. Buna göre, öğretmenler öğrenciler arasında ayrım yaparak adaletsiz değerlendirmelerde bulunurlarsa, aylık maaşlarından kesinti yapılacak.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Kınama Cezası

Disiplin hükümleri kapsamında, öğretmenlerin öğrencilerin eğitim faaliyetleri devam ederken görüntülerini veya seslerini sosyal medyada paylaşmaları da cezalandırılacak. Madde 24'te belirtilen hükme göre, öğrencilerin ve eğitim süreçlerinin ses veya görüntülerini ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşan öğretmenlere kınama cezası verilecek.

Özel Ders ve Öğrencilere Olumsuz Örnek Olma

Madde 24/B'de ise öğretmenlerin öğrencilere menfaat karşılığında özel ders vermeleri veya bu tür derslere yönlendirme yapmaları, öğrencilerle olumsuz örnek teşkil edecek davranışlarda bulunmaları gibi durumlar ele alınıyor. Bu tür eylemlerde bulunan öğretmenlere de aylıktan kesme cezası uygulanacak.

Eğitim Programına Aykırı Faaliyetler

Eğitim öğretim sürecinde, bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapan öğretmenler de disiplin cezasıyla karşılaşacaklar. Bu tür durumlar da aylıktan kesme cezası gerektirecek eylemler arasında yer alıyor.