Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeleri kapsamında öğretmenlerin alabileceği cezalar netleşti. Bu cezaları alan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen olma şansını tamamen kaybedecek. İşte detaylar…

Yeni düzenlenen ve meclise sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmaları, öğretmenlerin meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken kuralları daha da sıkılaştırıyor. Belirli cezaları alan personel, diğer bütün şartları yerine getirmiş olsa bile uzman öğretmen veya başöğretmen olma şansını kaybedecek.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alabilecekleri durumlar şu şekilde belirlendi:

 • Göreve Sarhoş Gelmek, Görev Yerinde Alkollü İçki İçmek: Göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek, öğretmenlerin kademe ilerlemesini durduracak cezalar arasında yer alıyor.

 • Özürsüz ve Kesintisiz 3 - 9 Gün Göreve Gelmemek: Hiçbir mazeret göstermeksizin ve sürekli olarak 3 ila 9 gün arasında göreve gelmeyen öğretmenler de bu cezayı alacak.

 • Görevi ile İlgili Olarak Çıkar Sağlamak: Görevini kötüye kullanarak herhangi bir çıkar sağlayan öğretmenler, bu kapsamda cezalandırılacak.

 • Amirine veya Maiyetindekilere Karşı Küçük Düşürücü veya Aşağılayıcı Fiil ve Hareketlerde Bulunmak: Amirlerine ya da çalışma arkadaşlarına yönelik küçük düşürücü veya aşağılayıcı davranışlarda bulunanlar da bu cezayı alacak.

 • Görev Yeri Sınırları İçinde İzinsiz Toplantı Düzenlemek: Görev yeri sınırları içinde izinsiz olarak toplantı, tören gibi etkinlikler düzenleyen veya düzenlenmesine izin veren öğretmenler de bu cezadan muaf tutulmayacak.

 • Gerçeğe Aykırı Rapor ve Belge Düzenlemek: Yanlış rapor veya belge düzenleyen öğretmenler, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile karşı karşıya kalacak.

 • Ticaret Yapmak veya Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak: Öğretmenlerin ticaret yapması veya yasaklanmış diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları da cezalandırılacak.

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Olma Şansını Kaybettiren Diğer Cezalar

Bu cezaların yanı sıra, öğretmenlerin uzman öğretmen veya başöğretmen olma şanslarını kaybetmelerine neden olacak diğer cezalar şunlardır:

 • Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep Ayrımı Yapmak: Ayrımcılık yapan öğretmenler bu cezaya tabi olacaktır.

 • Mal Bildiriminde Bulunmamak: Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmayan öğretmenler de bu kapsamda değerlendirilecek.

 • Gizli Bilgileri Paylaşmak: Açıklanması yasaklanan bilgileri paylaşan öğretmenler de cezalandırılacak.

 • Hakaret veya Tehdit: Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunan veya tehdit eden öğretmenler bu cezayı alacak.

  O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu
 • Yurtdışında Diplomatik Statüden Yararlanarak Borçlanmak: Yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanan ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedeleyen öğretmenler de cezalandırılacak.

 • Görev ve Emirleri Kasıtlı Olarak Yerine Getirmemek: Verilen görev ve emirleri kasıtlı şekilde yerine getirmeyen öğretmenler de cezalandırılacak.

 • Siyasi Faaliyetlerde Bulunmak: Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunduğu tespit edilen öğretmenler de bu cezayı alacak.