Yatırım projelerinin yatırımlara devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenlemeyle, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım projelerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilerek karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için 50 milyon TL ile 500 milyon TL yatırım tutarına sahip olması kriteri uygulamadan kaldırıldı.

Kararın "müeyyide" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenlemeyle, karar kapsamındaki teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel, enerji ve hibe desteği tutarlarının gecikme zammı ve kanuni faiziyle geri alınmasına hükmedildi.

Bakan Mahmut Özer’e soruyoruz: Atama bekleyen öğretmenleri daha ne kadar bekleteceksiniz? Bakan Mahmut Özer’e soruyoruz: Atama bekleyen öğretmenleri daha ne kadar bekleteceksiniz?

Kararın teşvik belgelerine ilişkin düzenlemeleri 26 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. Sermaye yeterliliğinin artırılmasına ilişkin maddesi ise 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.