EYT düzenlemesinin çok yakında yasalaşması beklenirken düzenlemeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karar Yargıtay’dan geldi.
Olayda, kamu kurumunda taşeron olarak çalışan işçi emekli olduktan sonra iş yerinde çalışmaya devam etti. Sonrasında istifa eden işçi tazminat alamadığı için mahkeye başvurdu.


Dava açan işçi, tazminatının ve gerekli ödemelerin tahsilini talep ederken; davalı şirket, davanın reddini isteyerek istenen ödeme talebinden sorumlu değiliz dedi.
Alınan kararda:
"Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir." Denildi.

Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı

Özellikle EYT’liler için emsal teşkil eden bu karar uzmanlarında dikkatini çekti. Uzmanlar, EYT hakkını kullanıp emekli olanlardan aynı iş yerinde çalışmayı düşünenlerin tazminat konusunda iyi araştırmaları gerektiğini belirtirlerken, "Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay'ın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın" dedi.