Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karar vererek, işçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinden fazlasının haczi mümkün olmadığına hükmetti.

Fabrikada çalışan işçinin maaşına haciz koyduran alacaklı bir şirket, hızını alamayarak fazla mesai ücreti olan resmi bayram izin ücretlerine de haciz koydurdu. Borçlu işçi de mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti.

Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi.

KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı için ÖSYM'den açıklama KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı için ÖSYM'den açıklama

Kararda şöyle denildi:

"Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir."