İzmir’de bir kişi otomobiliyle bir motosikletliye çarparak ölümüne sebep oldu. 18 Şubat 2015’te akşam saatlerinde gerçekleşen kazaya ilişkin yapılan soruşturma sonucu açılan davada sürücü, asli kusurlu bulundu ve taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza ile birlikte sanığın B sınıfı Otomobil ile A2 sınıfı motosiklet sürücü belgelerine el konuldu. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığa taksirle ölüme neden olma suçundan verilen süreli hapis cezasını yerinde buldu ancak sanığın her iki sürücü belgesine de el konulmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme yeniden yargılanmaya gerek olmadığına karar verdi, hükmün ilgili maddesine “B sınıfı sürücü belgesi” ifadesi eklendi ve karar düzeltilerek onandı.


Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı karar şu şekilde:

"Sanığın sürücü belgesi bilgileri incelendiğinde, aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, sanık hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmasına karar verilirken, yargılamaya konu kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı ve bu nedenle sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır."

Yargıtay'ın kararı akıllarda çeşitli sorular doğmasına da neden oldu

MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ara tatil tarihi ne zaman olacak... MEB takvimine göre okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ara tatil tarihi ne zaman olacak...

-- Sürücü hangi durumlarda trafikten men edilir?
-- Taksirle ölümden ehliyetine el koyulan biri sürücü belgesini tekrar geri alabilir mi?
-- Böyle bir olay sebebiyle B sınıfı ehliyetine el koyulmuş biri, o sırada diğer Ehliyet türlerine başvurup alma hakkına sahip olur mu?

Yargıtaydan emsal ehliyet kararı: İki ehliyete birden el konulması hukuka aykırı

Yargıtaydan emsal ehliyet kararı: İki ehliyete birden el konulması hukuka aykırı
Avukat Bilal Çelik, Yargıtay’ın emsal kararını değerlendirerek merak edilenleri hurriyet.com.tr okurlarına özel yanıtladı.

“EHLİYETE EL KONULMASI NEDENSELLİK BAĞINDAN YOKSUN”

“Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 85'inci maddesinde düzenlenmekte. Madde, ‘Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ şeklindedir” diyen Çelik, kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Karayolları Trafik Kanunu’na göre ise işledikleri suçlardan dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülerin aldıkları her ceza için ceza puanı belirlenir. Örneğin, bir sene içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine süresiz şekilde el konulur. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ise asli kusurlu sayılan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulur. Söz konusu olayda taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun işleyen kişinin bu suçu otomobili ile gerçekleştirdiği sabittir. Dolayısıyla yerel mahkemece A2 sınıfı motosiklet sürücü belgesine el konulması nedensellik bağından yoksun bir karar. Nedensellik bağını biz hukuki netice ile sonucu meydana getiren olay ve olgular arasında ki nedensellik ilişkisi olarak izah ederiz. Sonuç itibariyle Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi’nde verilen yeni hüküm, hukuki açıdan doğru bir karar olarak değerlendirilebilir.” 

TAKSİRLE ÖLÜMDE 1 YIL EL KONULUR

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu işleyen kişinin ehliyetine 1 yıl süre ile el konulduğunu söyleyen Çelik’e bu olaydaki gibi, kişi hapis cezası alırsa sürecin nasıl işleyeceğini sorduk. Çelik, “Süre kişiye mahkemece verilmiş bir ceza var ise söz konusu cezanın infaz edilmesinden itibaren başlamaktadır” yanıtını verdi.

CEZALAR OLAY ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLİR

Peki bu Kaza sürücü alkollüyken olsaydı da aynı mı sonuçlanırdı?

Her somut olay özelinde ayrıca değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Çelik, “Ancak alkollü olarak ölüme sebebiyet verme suçunu işleyen ve bu sebeple de trafiği tehlikeye sokan sürücü, mahkeme içtihatlarında genellikle bilinçli taksirli olarak değerlendirilmekte ve limitten cezaya hükmedilmektedir” dedi.

AYNI YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ OLURSA…

Sürücünün tamamen trafikten men edilmesi için bazı adımlar olduğunu vurgulayan Çelik, “Sürücü bir yıl içerisinde 100 ceza puanına ulaşırsa ehliyetine el konulur. Eğer bir yıl içinde ilk defa yüz puan aşılırsa, dört ay süreli el konur; aynı yıl içinde ikinci kez hata yapılırsa, dört ay süreyle daha el konur. Aynı yıl içinde üçüncü kez yüz puana ulaşıldığı takdirde ise ehliyete süresiz el konulmaktadır.”

EHLİYET ALMAYA ENGEL BİR SUÇ DEĞİL

“Böyle bir olay sebebiyle B sınıfı ehliyetine el koyulmuş biri, o sırada diğer ehliyet türlerine başvurup alma hakkına sahip olur mu?” sorusunu yönelttiğimiz Çelik, “Yasal olarak ehliyet almaya engel suçlar arasında yer almadığından söz konusu olay sebebiyle kişi seyahat hakkı konusunda kısıtlanamayacağından infazı tamamlandıktan sonra diğer ehliyet grupları için başvuruda bulunabilecektir” ifadelerini kullandı.