6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerde yüz binlere bina kullanılamaz hale geldi

Yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hasarlı binaların yanı sıra sağlam ve hiçbir şey olmayan binalar da var.

Yıkılan binalarda on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binaların yıkılma sebebinde bir ihmal var mı yok mu soruları sorulmakta ve bununla ilgili çeşitli soruşturmalar her geçen gün açılmaya devam ediyor.

Bu durum gündemden düşmeyecek gibi dururken, 2011 yılında  yaşanan Van depremi ile ilgili Yargıtay emsal niteliğinde bir karar aldı.

Van depreminde yıkılan bir binaya verilen ruhsatta imzası olan ve onaylayan belediye başkanı ile ilgili bir karar çıktı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti! İşte istifa dilekçesi... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti! İşte istifa dilekçesi...

Bu karar yıkılan binalara ruhsat veren belediye başkanlarına yönelik emsal karar niteliğinde.

Karara göre, yıkılan binaya ruhsat veren belediye başkanı görevini kötüye kullanma suçu ile karşılaşabilecek.

2011'de yaşanan depremde yıkılan bir binaya ruhsat veren belediye başkanı ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve zaman aşımından beraat etmişti.

Bunun üzerine savcılık makamı kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu dava ile ilgili bir karara vardı.

Yargıtay'ın aldığı karara göre belediye başkanını 'Görevi kötüye kullanmak' suçunu işlediğine hükmetti. 

Yargıtay'ın emsal kararında şöyle denildi:

"Söz konusu apartmanının yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Yapılan otopsi işlemleri sonucu ölenlerin göçüğe (depreme) bağlı olarak hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği ortadadır. Ağır Ceza Mahkemesi, bina sahibi ve müteahhidi olan sanıkla, inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisinin (fenni mesul) sanık ve yapının inşaat ustasının sanık hakkında ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını vermiştir. Dosya çerçevesinden, binanın yapım yılı tam olarak bilinmemekte olup, 22.12.2000 tarih ve 2000/56 numaralı yapı ruhsatının verildiği ancak yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Apartmanın yapım yılına göre, 1997 yılından sonra inşa edildiğinden 1997-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik çerçevesine girdiği, apartmana ait mimari, statik ve elektrik tesisat projelerinin tam olarak mevcut olmadığı, ancak zemin etüt raporunun bulunduğu ortadadır. 1997 yılında yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen minimum beton sınıfı olan C16'dan daha düşük olduğu, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya daha yüksek dayanımlı beton kullanılmasının zorunlu olduğu ibaresinin bulunduğu ortadadır. İçişleri Bakanlığı da sanık belediye başkanı hakkında soruşturma izni vermiştir. En son ruhsatı onaylayan ve mühürleyen kişinin ise Belediye Başkanı olduğunun anlaşıldığı, ilgili imar mevzuatı gereği yapı ruhsatı ekinde bulunması gereken belgelerin olup olmadığını kontrol etmeden önüne gelen evrakı imzalayarak onaylayan sanığın, görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeni ile bu sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ve anılan suçun zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Yapılan yargılama sonunda, sanık belediye başkanı hakkında açılan davanın, suç tarihinden karar tarihine kadar süre içinde zamanaşımının dolduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece düşmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından, sanık müdafinin sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine, mahalli cumhuriyet savcısının ise sanık hakkında taksirle öldürme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."