Ticaret Bakanlığı, yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamlarına çeki düzen getiriyor. Reklam Kurulu toplantısında alınan ilke kararıyla yürürlüğe giren kılavuzla birlikte gerçek olmayan fiyatlandırma uygulamalarına karşı tüketicileri koruyacak adım atıldı. Buna göre yeni dönemde fiyat bilgisinin yanında bazı kelimelerin kullanımı sınırlanacak.

'BEDAVA'YA YASAK

Teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde, tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda, o mal için 'bedelsiz, bedava, ücretsiz' ve benzeri tanımlamalarda bulunulamayacak. Tüketicinin ödemesi gereken tüm, teslimat ve posta ücretlerinin fiyatla birlikte gösterilmesi esas olacak.

Anadolu Üniversitesi CD, DC ve DD not geçer mi? Anadolu Üniversitesi CD, DC ve DD not geçer mi?

Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmayacak ve bundan dolayı tüketiciden herhangi bir ödemede bulunması talep edilemeyecek.

Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça 'net', 'tümü' veya 'her şey' gibi ifadeler kullanılamayacak.

Fiyat indirimleri açıkça belirtilecek. Kampanyaya dahil olan mal veya hizmetlerin 'kış sezonu ürünleri', '...marka ürünler', 'mavi noktalı ürünler', 'ikinci ürüne' ve benzeri ifadelerle tüketicilerin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir şekilde reklamlarda ayırt edilebilir olması gerekecek.

İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda '...e varan', '...den itibaren', '...e kadar' ibaresine okunabilir büyüklükte yer verilecek. Bu ibareler ile indirimli satışa tabi olduğu duyurulan malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılayacak nitelikte olması sağlanacak.

Fiyatın geçerliliğiyle ilgili bir süre veya stok sınırı varsa bunlar reklamlarda açık bir şekilde belirtilecek.

Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmayacak ve bundan dolayı tüketiciden herhangi bir ödemede bulunması talep edilemeyecek.

İNDİRİM NET GÖSTERİLECEK

İndirim yapıldığını gösteren reklamlarda, önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleriyle indirimli mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise açık bir biçimde belirtilmesi zorunlu olacak.

'SON 3 ODA KALDI'YA SON!

Bir mal veya hizmetin sadece 'çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı' belirtilemeyecek. Örneğin, bir acente tarafından odanın 'Son 3 oda kaldı' ibaresiyle tanıtılması bu kapsamda olacak. Çocuklara yönelik indirimli satış reklamlarında fiyat bilgisinin yanında 'Yalnızca' veya 'Sadece' gibi ifadeler kullanılamayacak.