Vergi mükelleflerine enflasyon düzenlemesi getiren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Türkiye’nin icra haritası: İcra dairelerinde 23 milyon dosya Türkiye’nin icra haritası: İcra dairelerinde 23 milyon dosya

4 maddeden oluşan teklifle, vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

2023 yılı hesap dönemi sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karları da vergiye tabi tutulmayacak.

Dövizlerini, Türk Lirasına çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kur farkı kazançlarıyla mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları da vergiden muaf olacak.