Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiği olan, uzman çavuşlar sözleşmeliden kadroya geçmeyi bekliyorlar. Uzman çavuşlar, 37 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hizmet veren bir kesim. Uzman çavuşlar, terör operasyonlarından yurt dışı görevlerine kadar birçok alanda hizmet vermekteler. Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kuvvet komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında da görev alabilmekteler.

Uzman çavuşlar uzman onbaşı, sözleşmeli çavuş, çavuş, sözleşmeli onbaşı, onbaşı,sözleşmeli er ve erlerin üstü olup, cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi oluyorlar.

Uzman çavuşlar, en az 2 yıl en çok 5 yıllık sözleşme ile göreve başlamaktalar. Sözleşmeleri bittiğinde istedikleri takdirde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 ile 5 yıl arasında yeniden sözleşme imzalayabiliyorlar. Uzman çavuşlar 3 yıllık zorunlu hizmet yani şark görevi yapmaktadırlar. Zor şartlarda vatana hizmet eden uzman çavuşların birtakım talepleri mevcut.

Uzman çavuşların belli başlı sorunları var. Orduda ve kuvvetlerde birçok alanda hizmet verip vatana hizmet eden uzman çavuşlar sözleşmeliden kadroya geçmek istiyorlar. Uzman çavuşlar, subay ve astsubay gibi 926 Personel Kanunu'na bağlı olarak kadroda olmak istiyor. Bunun yanı sıra uzman çavuşlar özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmesini talep ediyor.

TBMM'YE SUNULAN TSK PERSONEL KANUNUNA DAİR DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNDE NE VAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde uzman çavuşlar ile ilgili yapılacak değişiklikler şöyle:

Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu uyarı

tbmm-genel-kurul-aa-1965995_2

Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.

İlk 5 aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan, ilgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar, en az iki disiplin amirinden toplam 3 defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler, görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar, intibak edememiş sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Uzman erbaşlardan, atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar, harekat, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılacak sözleşmeleri feshedilecek.

Teklifle, uzman erbaşların "kendilerinden istifade edilememe halleri" de ayrıntılı olarak düzenleniyor.

  1. Buna göre, gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler,
  2. Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar,
  3. Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunanlar,
  4. İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya tedbirsizlik suretiyle ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar,
  5. Disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiği anlaşılanlar,
  6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı rapor ile tespit edilenler,
  7. Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler,
  8. Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere komando branşında veya Jandarma Genel Komutanlığında jandarma alt branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az 4 yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar,
  9. Uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler,

Sıhhi arızası devam edenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.

Anayasa Mahkemesinin daha önce aldığı karara uyum sağlamak amacıyla Uzman Erbaş Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. Buna göre "görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemlerin" yönetmelik ile düzenlenmesi sağlanıyor.