Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı? Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı?

Son yıllarda gerek eğitim faaliyetleri gerek okula özendirme kapsamında süregelen bu süreçte bazı şeylerin başarıldığı rakamlardan okunuyor.
TÜİK'in araştırmasına göre yapılan incelemelerde  yüksek öğretime erişim oranı erkeklerde yüzde 40,3 düzeyinde kalırken bu oran kızlarda 49,2 olarak gerçekleşti.