Türkiye'nin en önemli tarımsal araştırma enstitülerinden birisi olan Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün arazisinin imara açılarak TOKİ’ye devrildi. Karara tepki göster kurumun eski müdürü Seydi Ahmet Bağcı, “Kullanılabilecek o kadar alan var iken, 100 yılı aşkın bir sürede ıslah edilen bir Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün arazisini inşaat alanına, taşa çevirmek niye? Bu karar ülke tarımı adına büyük bir hatadır. Bu akla ve bilime aykırıdır” dedi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli tarımsal araştırma enstitüleri arasında bulunan Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nin arazisi rezerv yapı alanı olarak belirlenmişti. İmara açılan bölgenin TOKİ'ye devredildiği iddia edilirken, enstitünün verimli tarım arazilerinin ranta kurban edilmesine birçok STK ve siyasi isim tepki gösterdi.

“ÜLKE TARIMINA YAPILACAK EN BÜYÜK YANLIŞTIR”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bu skandal kararı alanlar, ülkenin gıda güvenliği ve güvenirliliği adına yeniden gözden geçirmeleri ve bu tür uygulamalardan derhal vazgeçmeli” derken, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi tarafından yapılan  açıklamada ise, “Ülkemizin tarımsal üretimini artırmak için önemli görevler üstlenmiş olan tarımsal araştırma enstitülerin arazilerini ‘rezerv arazi' ilan etmek ülke tarımına ve tohumculuğuna yapılabilecek en büyük yanlışlıktır” denildi.

ENSTİTÜNÜN ESKİ MÜDÜRÜ SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün eski Müdürü Prof. Dr. Seydi Ahmet Bağcı ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, enstitüye ait arazinin bir bölümüne itirazlara rağmen şehir hastanesi yapıldığını ve şimdi de geri kalan kısmının ise TOKİ'ye devredileceğini belirtti.


 

“BU ALANDA 100 YILDIR ÜRETİM 40 YILDIR ARAŞTIRMA YAPILIYOR”


“BDUTAE'nün arazisinde buğday başta olmak üzere arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği ve soya fasulyesi gibi önemli bitkilerde tohumculuk sektörüne katkılar sağladığını ifade eden Seydi Ahmet Bağcı, şunları söyledi:

“Enstitüye tahsisli araziler yıllar öncesinden Konya'nın sulak daha sonraları Aslım Bataklığı olarak bilinen şehrin kot seviyesi en düşük bölgesidir. Burası zamanla drenaj kanalları açılarak ve iklim olarak daha kurak bir dönem girilmesi neticesinde fazla suların tahliye edilmesi ile 100 yılı aşkın bir süredir toprak ıslahı programı kapsamında iyileştirilmiş olan, birinci sınıf sulu mutlak tarım alanlarına dönüşmüştür.

Bugün “Arazi Ofisi” olarak inşaat amaçlı TOKİ'ye verilmek istenen bu alanda 100 yıldır hayvancılık ve tarla bitkileri üretim ve araştırma çalışmalarının yanında Dünya Gıda Teşkilatına (FAO) bağlı CIMMYT ve ICARDA gibi Uluslararası Tarımsal Araştırma Kurumları ile ortak olarak yürütülen Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı'nın (IWWIP) Türkiye adına koordinasyon merkezidir.

Türkiye'nin kuraklık sorununa çözüm bulması için 2007 yılında ülkemizin en kurak alanlarından biri olarak kabul edilen Konya'da ciddi maliyetler karşılığında Kuraklık Test Merkezi'ni Bahri Dağdaş UTAE'nin içine kurmuş ve ülkenin tarımsal kuraklık konusunda yapılacak çalışmaları için enstitü koordinatör olarak görevlendirilmiştir”


“BU TOPRAĞIN OLUŞMASI İÇİN EN AZ 20-25 BİN YILLIK BİR SÜREÇ GEREKMEKTEDİR”

19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 2. ve 4. maddelerinde belirtildiği gibi birinci sınıf tarım arazisine sahip olan enstitünün korunması gerektiğine vurgu yapan Bağcı,

“Yapılan bilimsel çalışmalara göre Konya gibi yarı kurak bölgelerinde bitki yetiştirilmesine uygun 1 cm kalınlığında olgun toprak en az 400 ile 500 yıllık bir zamanda oluşmaktadır. Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünün arazisinin olgun toprak derinliğini ortalama 50 cm olarak kabul ettiğimizde bu toprağın oluşması için en az 20-25 bin yıllık bir süreç gerekmektedir.

Nüfus artışını da dikkate aldığımızda toprak oluşum süreci mevcut tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasının telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olabileceğinin en önemli göstergesidir” dedi.


“ARAŞTIRMA ARAZİLERİ ARSA OFİSİNE DÜNÜŞTÜRÜLDÜ”

“TOKİ veya başka nedenler ile Bahri Dağdaş Enstitüsü'nün deneme, araştırma ve üretim alanlarına karşı olumsuz bu girişim ülke tarımı adına kötü bir gelenek haline gelmiştir” diyen Bağcı,

“Ülke tarımına kendi uzmanlık alanlarında emsalsiz hizmetler vermiş olan tarımsal araştırmalara ait arazilerin yapılaşmaya açılması stratejik kuruluşlar olan tarımsal araştırmaların yok sayılmasıdır, bir kararla hiç edilmesidir.

Ülkenin en sıkıntılı ve buhranlı dönemlerinde, 1925 yılında ARGE kalkınmanın en önemli unsuru olduğuna inanılan bir dönemden, araştırma arazilerinin ‘Arsa Ofisi'ne dönüştürüldüğü bir döneme geldik maalesef” şeklinde konuştu.

NATO'dan Türkiye açıklaması geldi... NATO'dan Türkiye açıklaması geldi...

“AKLA VE BİLİME AYKIRIDIR”

Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Entitüsü'nün verimli tarım arazilerinin imara açılmasının büyük bir hata olduğunu kaydeden Bağcı,

“Toplam yüz ölçümü 38.873 kilometre kare  olan Konya'da tarım dışı yapılaşmada kullanılabilecek o kadar alan var iken, 100 yılı aşkın bir sürede ıslah edilen bir Tarımsal Araştırma Enstitüsünün arazisini inşaat alanına, taşa çevirmek niye? Bu karar ülke tarımı adına büyük bir hatadır. Bu akla ve bilime aykırıdır.

Bu uygulamalara karar verenler ya tarımın ve gıdanın öneminin farkında değiller ya da bilime ve Araştırma-Geliştirme (ARGE)'ye inançları yoktur.  Bu nedenle karar sahipleri bu kararlarını ülkenin gıda güvenliği ve güvenirliliği adına yeniden gözden geçirmeleri ve bu tür uygulamalarından vazgeçmeleri gerekir. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için Tarım arazilerini birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.