Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama tesislerine vereceği turizm belgesi ya da basit turizm belgesi için son başvuru tarihi olan 28 Temmuz'dan sonra süre uzatımına gidilmeyecek

- Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı turizm belgesi bulunmayan konaklama tesisleri seyahat acenteleriyle çalışamayacak.

Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm il kültür ve turizm müdürlükleri ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine konuya ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda Turizmi Teşvik Kanunu'nda geçen yıl yapılan düzenlemeyle konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Kanundaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği 28 Temmuz 2021'den önce faaliyette bulunan ve bakanlık onaylı turizm işletmesi belgesine sahip olmayan konaklama tesislerine, 28 Temmuz 2022'ye kadar il kültür ve turizm müdürlüklerine başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verileceği bildirilen yazıda, başvuru süresinin kesin olduğu ve süre uzatımı yapılmayacağı belirtildi.


Seyahat acentelerinin bakanlıktan turizm belgesi almamış konaklama tesisleriyle çalışmasının yasal olarak mümkün olamayacağına dikkat çekilen yazıda, acentelerinden, konaklama tesisleriyle anlaşmalar yaparken tesislerin bakanlığın turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi alıp almadıklarına azami özen göstermeleri istendi.

Anlaşmaların bakanlık onaylı belgesi olan konaklama tesisleriyle yapılmasının önemi vurgulanan yazıda, daha önce yapılmış anlaşmalara konu konaklama tesislerinin, 28 Temmuz itibarıyla bakanlıktan belge alıp almadığının sorgulanarak anlaşmaların gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

- Hizmet standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yerel yönetimlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme konusundaki yetkisi kaldırılmadı.

Düzenlemeyle tesislerin denetim ve kontrolünün Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle yürütülerek, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlandı.


Daha önce bakanlıktan alınan belgesi bulunmayan, yerel yönetimlerden aldığı iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla faaliyet gösteren konaklama tesisleri tespit edilerek, düzenlemeyle kayıt altına alınacak.

Bu tesislerde yerel yönetimlerin ilgili mevzuatından kaynaklanan kontrol ve denetim yetkilerinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetim, kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürecek.

Böylece uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, bu tesislerin hizmet standartlarının yükseltilmesi ve oluşan tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçilmesi sağlanacak.