Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre ön ödemeli olarak satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

Tüketici ve konut kredilerinde tüketicilere ‘ihtiyaç duymadıkları’ sigorta ile diğer yan ürün ve hizmetlerin, kredi kullanım şartı olarak sunulması sınırlandırılacak.

Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satması yasaklanacak.

MSB 2 teröristin öldürüldüğünü bildirdi MSB 2 teröristin öldürüldüğünü bildirdi


Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.

Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.


Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.