Raproda TRT'nin 2021 yılında yapmış olduğu faaliyetlerin yanında Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ücret de açıklandı. Genel olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler her zaman merak edilmiştir.

Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyesi başına aylık ortalama 8.934,90 TL Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmiştir.

EYT Pazartesi günü Meclis’te! Pazartesi günü hangi detaylar açıklanacak? EYT Pazartesi günü Meclis’te! Pazartesi günü hangi detaylar açıklanacak?

Kurum personelinin (Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenmektedir.

2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 50. maddesinin (j) bendindeki hükme istinaden 2008/343 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile gündelikler uygulanmaktadır. Konaklama ücretleri hakkında 2008/400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile düzenleme yapılmıştır.