Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere Kasım ayında 7 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Orman Mühendisi, Hukuk Fakültesi, İnşaat Mühendisi ve Bilgisayar Mühendisi alanlarında yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımı Tarım ve orman bakanlığı tarafından ilana çıkarak adayların erişimine kılavuz şeklinde sunuldu. İlanda adayların KPSS P3 sınavından en az 80 puan almış olması gerektiği belirtildi.

Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihleri

5 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını alo 170 hattından ve Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik adresinden şahsen gidilip yapabilecekler. Ayrıca bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilecektir.

Genel Başvuru Şartları

Erkek adayların askerlik yapmış olması muaf olması veya ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

Adayların görevini yapmasına sağlık açısından hiçbir engeli bulunmaması gerekmektedir.

Adayların daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkartılmamış olması gerekmektedir.

Affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı, kasten olmasa bile yüz kızartıcı suçlar işlememiş olup 6 aydan fazla ceza almamış olmaları gerekmektedir.

Kontenjan Dağılımı

Veteriner Fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, İnşaat Mühendisi unvanlı/diplomalı ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Müfettiş Yardımcılığı Sınavı İlanına Ait Detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 7’nci derecede 7 adet “Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

1.Sınava Giriş Şartları

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

1.2. En az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi

veren fakültelerden Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, İnşaat Mühendisi

unvanlı/diplomalı ve Hukuk Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan

Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS A Grubu) katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına

göre belirlenmiş puan türünden en az 80 taban puan almış olması,

Sınava gireceklerde aranan mezuniyet/unvan, kadro adedi, puan türü;

Sıra No: 1

Mezuniyeti/Unvanı: Ziraat Mühendisi

Kadro Adedi: 2

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday,

Sıra No: 2

Mezuniyeti/Unvanı: Veteriner Hekim

Kadro Adedi: 1

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 10 aday,

Sıra No: 3

Mezuniyeti/Unvanı: Orman Mühendisi

Kadro Adedi: 1

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 10 aday,

Sıra No: 4

Mezuniyeti/Unvanı: Hukuk Fakültesi

Kadro Adedi: 1

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 10 aday,

Sıra No: 5

Mezuniyeti/Unvanı: İnşaat Mühendisi

Kadro Adedi: 1

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 10 aday,

Sıra No: 6

Mezuniyeti/Unvanı: Bilgisayar Mühendisi

Kadro Adedi: 1

Puan Türü: KPSS P3

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: Başvuranlar içerisinde 80 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 10 aday,

1.4. Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış

olması (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk

şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı

veya özrü bulunmaması,

1.6. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına

en fazla iki kez katılmış olması,

1.7. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarını taşımaları

gerekmektedir.

2. Sınav Başvurusu

2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 05-15.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2.2. Giriş Sınavına başvuran adayların sınavla ilgili tüm tebligatları UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden yapılacağından adayların bu sisteme kayıtlı olması zorunludur.

2.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

3. Sınav Şekli, Konuları, Tarihi Ve Yeri:

3.1. Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

a) Sosyal bilimler alanları dışındaki adaylar için;

1) Branşlara ait mesleki konular,

2) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri),

b) Sosyal bilimler alanlarındaki adaylar için;

1) Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri),

2) İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat),

3) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe),

4) Genel Muhasebe

3.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü; 27.11.2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr/) internet sayfasında ilan edilecektir.

3.3. Ayrıca, adayların Sınava Giriş Belgesi olarak Kariyer Kapısı’nda sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki bilgileri yazdırmaları ve sınav alanına getirmeleri gerekmektedir. Başvurularım sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Yazdır” butonuna tıklayarak başvuru bilgileri indirilebilmektedir. Adaylar başvuru sırasında son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını ve kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini sisteme yükleyecektir.

3.4. Sözlü Sınavı 15.12.2021 tarihinde saat 10.00’da Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Kavacık Subayevleri Mah. Fatih Caddesi No:6 Keçiören/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Değerlendirme:

4.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

4.2. Yazılı sınavda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

4.3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

4.4. Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

4.5. Giriş Sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.

4.6. Adaylar, Giriş Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

4.7. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.

4.8. Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Sonuçlarının İlanı Ve Atama:

5.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat (UETS) yapılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

5.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde, Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

5.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Ayşe Kara