YÖK Yürütme Kurulunda alınan kararla halen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında görev yapanların bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulmasına yönelik yeni bir karar aldığını hatırlatan Geylan, ancak bu kararın uygulanması sürecinde mevcut norm kadro yönetmeliğinin ve üniversite yönetimlerinin keyfi tavırlarının akademisyenlerimizi mağdur ettiğini söyledi.

Geylan açıklamasında, “Bütün yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ve akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilerek kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi üniversitelerimiz ve Türk bilim hayatının yararına olacaktır” diye konuştu.

Genel Başkan’ın açıklaması şu şekildedir:

“Türk akademisinin en büyük sorunlarından birisi de akademik kadro problemidir. Türk Eğitim Sen olarak geçmişten bu güne sorunun takipçisi olduk. Tespit ettiğimiz sorunlara üretmiş olduğumuz yapıcı çözüm önerileri ile her zaman akademisyenlerimizin ve Türk bilim dünyasının yanında yer aldık. Mevcut mağduriyet,  bizim ısrarlı taleplerimiz ve sorunu her platformda dile getirme ilkemiz; sorumlu, aklıselim ve feraset sahibi karar vericiler ile buluştuğunda kısmen de olsa Türk akademisini rahatlatıcı çözümler doğmaya başladır.

YÖK Başkanı sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve ekibinin çözüme yönelik gayretleri neticesinde bir umut ışığı doğmuştur. 20 Ocak 2022 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi, eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak için bazı adımlar atmışlardır. 3 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar neticesinde;

Talip Geylan: Meb’de Bir Şeyler Değişecek Mi? Bu Sene Kutudan Ne Çıkacak Çok Merak Ediyoruz Talip Geylan: Meb’de Bir Şeyler Değişecek Mi? Bu Sene Kutudan Ne Çıkacak Çok Merak Ediyoruz

– Araştırma üniversitelerinde norm kadro uygulanmayacaktır.

– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan 2/3 oranının 3/4’e çıkarılmıştır.

– Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkânı getirilmiştir.

Akabinde 16 Mart 2022 tarihinde Prof. Dr. Erol ÖZVAR başkanlığında toplanan YÖK Yürütme Kurulunda alınan kararla halen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında görev yapanların bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulmasına yönelik yeni bir karar almıştır. YÖK Yürütme Kurulu aldığı kararla üniversitelerde yıllardır kadro bekleyen öğretim üyesi adaylarının en önemli problemi olan kadro problemini çözmeye matuf yeni bir adım atmıştır. Fakat bu kararın uygulanması sürecinde mevcut norm kadro yönetmeliği ve üniversite yönetimlerinin keyfi tavırları akademisyenlerimizi mağdur etmektedir.

YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın çözüm odaklı yaklaşımını hem Türk akademisi hem de Türk Eğitim Sen olarak takdirle karşılıyor ve yapacağı bütün olumlu çalışmalarda destek olamaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. 16 Mart 2022 tarihli kararın uygulanmasında kolaylık sağlanması adına;

- Sadece araştırma üniversitelerini istisna tutulan kadro uygulaması bütün üniversitelerde kalıcı olarak yürürlükten kaldırılmalıdır.

- “YÖK süreç ile ilgili resmi yazı yazmadı.” diyerek üniversitelerde akademisyenler oyalanmakta ve kadro mağduriyetleri devam etmektedir. Bu konuyla ilgili ivedi olarak süreci ve detaylarını belirten bir resmi yazı bütün üniversitelere gönderilmelidir.

- Bütün yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ve akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilerek kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi üniversitelerimiz ve Türk bilim hayatının yararına olacaktır.

Üniversitelerimizde akademik ve idari personellerimizin kadro problemleri kalıcı olarak çözülene kadar bu konunun takipçisi olacağız.

Türk Eğitim Sen varsa umut vardır, Türk Eğitim Sen varsa çözüm vardır.”