İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Spectrum House yeni raporunda dikkat çeken öneriler sundu...

Son zamanlarda düzensiz göçmen sorunu Türkiye’nin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi. Her siyasi parti Suriyelileri, Afganları göndermek için vaatlerde ve önerilerde bulunmaya başladı.

VOA Türkçe’den Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberine göre, İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Spectrum House ise “Sonu Gelmeyecek Bir Hikaye Yazmak: Suriyeli Sığınmacılar ve Yerel Toplum için Politika Önerileri” başlıklı bir rapor paylaştı. 


Söz konusu önerilerin hükümetin listesinde olması da bekleniyor.

Raporda, Suriyeli nüfus ile ülke içerisinde uyum politikası geliştirilmesi açısından ekonomiye ilişkin şu öneriler yer aldı:

AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali

Türkiye’nin ekonomisinin içinde bulunduğu krizi ve bu krizin hem sığınmacılarda ve mültecilerde hem de vatandaşlarda yarattığı kaygıyı ve kutuplaşma sebebiyle birbirlerine yönelen öfkeyi de göz önünde bulundurarak hak temelli, güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı istihdam politikalarının uygulanması.

Bunun için uluslararası örgütlerden ve kurumlardan destek alınarak ve yerel yönetimler ve yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde istihdam ofisleri aracılığıyla istihdam projelerinin başlatılması .

Herkesin katılımına açık, eşitlikçi ve adil, üyeleri tarafından sahiplenilen ve demokratik bir tutumla yönetilen, bağımsız, toplumun ve doğanın yararını gözeten, denetlenebilir ve hesap verebilir kooperatiflerin kurulması.

 Ucuz işgücü olarak görülen ve güvencesiz koşullarda çalıştırılan sığınmacılar için önleyici tedbirlerin alınması. Yapılacak yasal düzenlemelerle sigortasız çalıştırılan, emeği sömürülen, maaşları ödenmeyen veya geç ödenen sığınmacıların içinde bulundukları zorlayıcı koşulların ortadan kaldırılması.


Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 1 milyon Suriyeli’yi geri gönderme planı hazırladığını açıklamıştı.