Sözleşmeli olarak görev yapan binlerce öğretmen Resmi gazetede yayımlanan karar doğrultusunda kadroya alınıyor. Kadro hakkı verilen sözleşmeli öğretmenler belirtilen tarihe kadar başvuru yaptıktan sonra kadroya geçebilecek. 

7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. HAGB Kararından İcraya kadar birçok düzenleme var. 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. HAGB Kararından İcraya kadar birçok düzenleme var.

Özellikle 28 Kasım 2022 tarihinden önce ataması yapılmış olan sözleşmeli öğretmenler kadrolarına kendi istekleri doğrultusunda verdikleri dilekçeler aracılığıyla hak kazanacak. 

Kadroya geçmek isteyen öğretmenler 30 gün içerisinde dilekçeleri ile birlikte ilgili okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyen sözleşmeli öğretmenler için hazırlanmış bir dilekçe örneğine aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu dilekçe örneği resmiyet içermemektedir. 

ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
T.C. KİMLİK NO :ÖZÜ : 657 sayılı D.M.K. 4. Maddesinin A Fıkrasına Geçiş Hakkında.

................. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
PAZARCIK

Okulunuzda 657 sayılı D.M.K. 4. Maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli
Öğretmen olarak çalışmaktayım. 04/06/2011 Tarih ve 27954 Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlanan ve yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe giren 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı D.M.K?na eklenen geçici 37. madde kapsamında halen çalışmakta olduğum okulunuzda D.M.K. 4. Maddesinin A fıkrasına göre kadrolu statüde çalışmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İmza