Sgk son dönemlerde personel alım ilanı yayımlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi de “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi “ kapsamında yapacağı takım liderleri alımı. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Hangi belgeler gerekiyor? İşte cevabı!

Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacak. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek.

Proje kapsamında Ankara, Denizli, Aydın’dan sözleşmeli personel alınacak.

SINAVA KATILIM İÇİN GENEL ŞARTLAR

Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

SGK’nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak.

TAKIM LİDERİ POZİSYONU

TAKIM LİDERİ YARDIMCISI

YEREL TAKIM LİDERİ

SINAV BAŞVURUSU

Aşağıda belirtilen belgelerle yine aşağıdaki belirtilen adrese personel alım sınavı için başvuru yapılacak:

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form),

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

Kimlik belgesinin fotokopisi

Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Başvurular 12 Kasım’a kadar şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara adresine gerçekleşecek.

Memurların enflasyon farkının aylık olarak yansıtılması konusunda düzenleme talebi! Memurların enflasyon farkının aylık olarak yansıtılması konusunda düzenleme talebi!

Ayşe Kara