SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 2006 yılında tek çatı altında toplandı. Sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliği sağlamak amacıyla aynı yıl 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkartıldı. Anayasa Mahkemesi’nin, kanunun Emekli Sandığı ile ilgili hükümlerini iptal etmesinin ardından 2008 yılında yapılan değişiklikler ile statüler arasındaki farklılıklar daha karmaşık hale geldi. Norm ve standart birliğinin olmaması, vatandaşların haklarını takip etmesini de zorlaştırıyor. Evlenme, cenaze ve emzirme ödeneklerinden kimlerin nasıl yararlanacağı, tabi oldukları statüye ve memurların 2008 öncesi ve sonrası sigorta başlangıcına göre değişiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölen sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği bu yıl 1.250 TL’ye yükseltildi. Cenaze ödeneği, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) statüsündekiler ile 4/1-c (kamu görevlisi) statüsünden emekli aylığı bağlanmış kişiler için veriliyor.

Bu kişilerden iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirenler veya malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriliyor. En az 360 gün sigortalı çalışması bulunanların ölümü halinde de hak sahiplerine ödeme yapılıyor.

Ödenek, ölen sigortalının eşine veriliyor. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, ana babası da yoksa kardeşlerine ödeme yapılıyor. Ölen kişi kimsesiz ise cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor.

Bazı kamu kurumlarında, ölen kamu görevlilerinin cenaze giderleri, kurum bütçesinden karşılanıyor. Cenaze gideri kurum bütçesinden karşılananlar için SGK ayrıca cenaze ödeneği vermiyor.

Son dakika! AFAD açıkladı! Güncel vefat ve yaralı sayısında son durum ne? Son dakika! AFAD açıkladı! Güncel vefat ve yaralı sayısında son durum ne?

EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ MEMURLARDA ÖLÜM YARDIMI

Kamuda çalışmaya Ekim 2008 öncesi başlamış olanlar Emekli Sandığı’na tabi bulunuyor. Bunlardan halen görevde olanların veya eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapılıyor. Ölüm yardımı, kamu çalışanının kendisinin vefatı halinde en düşük memur aylığının iki katı, yakınlarının ölümü halinde ise en düşük memur aylığı tutarında ödeniyor. Buna göre, 2022 yılının ocak – temmuz döneminde ölen Emekli Sandığı’na tabi memur için hak sahiplerine 4 bin 473.46 TL, eş ve çocuğunun ölümü halinde de 2 bin 236.73 TL ölüm yardımı yapılıyor. Temmuz ayında bu tutarlar, memur maaş katsayısına paralel olarak artacak.