Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde de sağlık hizmetlerinin normal iş günlerinde olduğu gibi kesintisiz olarak sunulmasını sağlamak için bir genelge yayınladı.

Ramazan Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerinde aksama olmaması için hazırlanan genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Genelge, hem kamu hem de özel hastanelerin acil servislerinde beklenen iş yükü artışıyla başa çıkabilecek düzenlemeler yapmaları gerektiğini vurguluyor.

Türk bayraklı yolcu gemisinde kaçaklar tespit edildi! İtalyan kolluk güçleri gemiye müdahale edecek Türk bayraklı yolcu gemisinde kaçaklar tespit edildi! İtalyan kolluk güçleri gemiye müdahale edecek

Genelge, tatil döneminde tüm acil servislerin bizzat başvuran, ambulans veya başka bir araçla getirilen tüm hastalara zamanında ve etkili tıbbi ve cerrahi müdahaleler yapmak ve sağlamakla yükümlü olduğunu tüm sağlık çalışanlarına hatırlattı.

Genelgeye göre acil sağlık hizmetleri ve hasta nakil operasyonları 112 Komuta Kontrol Merkezi ile İl Ambulans Servisi Karargah Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla koordine edilecek.

Vardiyalı hizmetlerin 24 saat esasına göre planlanması ve Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin acil hasta transferinde aksama olmaması için ilgili sağlık kuruluşlarının yönetimi tarafından sürekli güncellenmesi, ulaşım ve ambulans hizmetleri.

Hastanelerin tüm acil servisleri, laboratuvarları, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi üniteleri ile tüm hasta servislerinde yeterli sayıda personel ve tıbbi ekipman bulundurulacaktır.

Tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme üniteleri ve hasta servisleri gibi 24 saat çalışması gereken birimlerde vardiyalı hizmetler 24 saat esasına göre planlanacak.

Genelgede ayrıca diyaliz hastalarının planlanan tedavilerinin planlandığı şekilde devam edeceği, diyaliz ünitelerinde verilen hizmetlerde herhangi bir aksama olmayacağı vurgulanıyor.

Radyasyon tedavisi hizmetlerinde yaşanacak herhangi bir aksamanın hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak bu alandaki çalışmalar tatil döneminde de devam edecek ve hiçbir hasta mağdur edilmeyecektir.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarınca verilecek evde sağlık hizmetleri ile hastalara yönelik devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve diğer tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerin tatil döneminde de kesintisiz olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.