Memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi talep edildi... Memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi talep edildi...

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebebiyet veren depremin ardından okulların verdiği iki haftalık ara son buluyor. Okullar 20 Şubat 2022’de açılıyor. Deprem bölgesindeki çocukların nakil durumlarıyla ilgili ise resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Buna göre,

''5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir.” hükmü gereğince özel okulların ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları yüzde üçlük oranın yüzde ona çıkarılması ve bu doğrultuda artırılan yüzde yedilik kısmın sadece afet bölgesi illerinde öğrenim görmekte iken depremden etkilenen öğrenciler için kullanılması İlgi (b)'de kayıtlı yazı Ek'i İlgi (a)'da kayıtlı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Bu kapsamda, e-Okul Yönetim Bilgisi sistemi "İlkokul-Ortaokul/Ortaöğretim Kurum İşlemleri - Bilgi Giriş İşlemleri - Özel Öğretim Kurumları Burs ve Ücret Bilgileri" ekranında yer alan "Burs - Ücret Durumu" seçenekleri arasına "06.02.2023 Tarihli Doğal Afetin (Deprem) Etkili Olduğu İllerden Gelen Öğrenci (Ücretsiz)" seçeneği eklenmiş olup bu seçenek afet bölgesi illeri dışında sadece 71 ilimizdeki özel okullarca ve afet bölgesi illerinden gelip ücretsiz öğrenim görecek öğrenciler için seçilebilecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden bu kapsamdaki öğrenciler ile ilgili sağlıklı verilerin alınabilmesi ve ilgili makamlara doğru bilgilerin verilebilmesi için bahse konu ekrandaki işlemlerin ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.''Denildi.