Cumhurbaşkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, , birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerine uygulanan indirim süresi 6 ay daha uzatıldı.

Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü

Karara göre indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Aynı karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olacak.