Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, OHAL kapsamındaki illerde çalışma ve sosyal güvenlik alanında bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler arasında İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilmesi, işsizlik sigortası fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanması ve işten çıkartma yasağı uygulanması yer alıyor.

OHAL ilan edilen illerde sendikaların ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetkilerin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavt sürelerinin 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresince uzatıldığı da belirtildi.

İmza toplanmasının ilk günün sonunda hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı? İmza toplanmasının ilk günün sonunda hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Ayrıca OHAL süresince, sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilendirildi. SGK, Kurum bütçesinden finanse edilecek harcamaları karşılamak üzere usul ve esasları belirleyecek.