Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yerlerinin yıkıldığı, ağır ve orta hasarlı hale geldiği veya acil yıkılması gereken durumda olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ'e göre, olağanüstü hal kapsamında afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan abonelerin tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim bedelleri, son okuma tarihinden 6 Şubat 2023'e kadar olan dönemlere ait tüketim bedelleri ve daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları silinecek.

Ancak yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri bu tebliğ kapsamı dışında tutulacak. Tüketim giderlerinin terkin edileceği aboneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden alınan hasar durum bilgilerine göre belirlenecektir.

Yarın altın, döviz, borsa nasıl olacak? İslam Memiş seçim sonrası ilk tahminini paylaştı Yarın altın, döviz, borsa nasıl olacak? İslam Memiş seçim sonrası ilk tahminini paylaştı

Ayrıca, birden çok tüketim yerinin tek bir sayaçtan ölçüldüğü durumlarda, tüketim yerlerinin bir kısmının hasarlı veya yıkılmış olması halinde, sayaçtaki tüm tüketim bedelleri terkin edilecektir. 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura, son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmemiş ek tüketim faturaları silinecek.

Tebliğe göre, 6 Şubat öncesi tüketimler, sayaç endeks değerlerine veya okunamaması durumunda geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarına dayanarak hesaplanacak ve faturalandırılacak.

Ancak, 6 Şubat öncesine ait faturaların ödenmiş olduğu durumda, bu faturalar terkin edilmeyecek ve ödemeler iade edilmeyecektir.