Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun resmi gazetede yayımlanan kararıyla, belirli uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete'de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun yeni kararlarına yer verildi.

MEB'de İlçe Müdürü Ataması Yapıldı MEB'de İlçe Müdürü Ataması Yapıldı

Alınan kararla birlikte, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi belirli uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Bu uzmanlık alanlarındaki muayene ücretlerinin yeniden düzenlemesine karar verildi.

Yapılan yüzde 50 artışla ilgili detaylar, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" belirtilmiştir. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı bu karar, sağlık hizmetlerinin mali boyutunu etkileyerek uzmanlık dallarının muayene ücretlerine dair yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirmiştir.

Uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde gerçekleştirilen bu yüzde 50'lik zam, sağlık sektöründeki fiyatlandırma politikalarının güncellenmesi ve sağlık hizmetlerine erişim açısından dikkate alınması gereken bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.