Her sene binlerce yeni mezun veren fakat atamaları az sayıda yapılan Psikologlar seslerinin duyulmasını istiyor. Sağlık bakanlığı son 13 atamada 1.703 psikolog ataması gerçekleştirmiştir. Mezun olan psikologların sadece %2,8’i sağlık bakanlığına atanmaktadır.  

Ayrıca sağlık bakanlığının tüm branşlardan yaptığı alımda psikologlar %1 lik pay bile alamamaktadır. Sağlık bakanlığı 42.500 kişilik personel alımında 245 psikolog istihdamı sağlamıştır fakat bu sayı ihtiyacı karşılamayacaktır Sağlık Bakanlığı 2021 verilerine göre 2017-2020 arasında 15 milyon kişi psikiyatriye başvurdu.2018-2020 arasında 12 milyon kişiye antidepresan,60 milyon kişiye sinir sistemi ilacı reçete edildi. İlaç kullanımını düşürmek ve toplum ruh sağlığının daha iyi bir seviye gelmesini psikologlar önemli ölçüde sağlayabilir. 

Yine doktora saldırı haberi, Eşini ultrasona almayınca... Yine doktora saldırı haberi, Eşini ultrasona almayınca...

Bununla birlikte ülkemiz de meydana gelen depremle birlikte psikolog ihtiyacı belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler neticesinde ülkemizde yoğun bir seferberlik hali ortaya çıkmıştır. 

Her meslekten kurum, kuruluş ve bireyler depremin etkilemiş olduğu 10 ilde yoğun bir özveriyle görev almaktadır.  

Yaşanan deprem felaketinin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri uzun yıllar etkisini göstereceği şüphe götürmez bir gerçektir. 

Afet ve travma psikolojisi alanında eğitim alan biz psikologların da ilgili Bakanlıklarımızın sağlayacağı koordinasyon ve destek ile uygun çalışma alanlarında yarar sağlayabileceğini belirtmek istiyoruz. 

Başlangıçta yapacağımız psikolojik ilk yardım ile ileri süreçlerde yaşanabilecek çeşitli psikopatolojileri (travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kaygı bozukluğu, depresyon, kronik yas vb.) önlemekte etkili olacağımızı düşünüyoruz. Önleme çalışmalarının ardından ileri süreçte bahsedilen bu psikopatolojileri yaşayan bireylere vereceğimiz danışmanlık hizmetleriyle de bireylere yarar sağlayabileceğimizi belirtmek isteriz. 

Bahsettiğimiz bu psikososyal hizmetleri yürütmede gönüllü hizmetlerin sınırlı olabileceğini; zorunlu hizmetlerin ise Bakanlıklarımızın sağlayacağı koordinasyon ile işlevsel ve verimli olabileceğini düşünmekteyiz.  Biz psikologlar bu afette yakınını kaybetmiş, yaralanmış, enkazdan kurtarılmış, geçmiş deprem deneyimleri nedeniyle korkuları tetiklenmiş bireylere ve sahada yoğun olarak çalışan personele psikososyal destek vermek üzere; başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletimizin ihtiyaç duyduğu kurum ve kuruluşlarda görev alabilmek için atama yapılmasını talep ediyoruz.  

Bizim beklentimiz de sosyal devlet olan ülkemizde sağlığın bir parçası olan psikolojik desteğin de diğer kamu hizmetleri gibi kamuya erişilebilir kılınması her sosyoekonomik düzeyin psikoloğa ulaşmasıdır. Herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde kamuda psikolog istihdamı ile bu problemi ortadan kaldırmak mümkün olduğunu 80-85 üstü puanlarla atama beklemek yerine topluma faydalı olmak hizmet etmek istiyoruz. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’ya 2015’te her Aile Sağlığı Merkezine psikolog atama sözünü hatırlatmak istiyor bu sözün gerçekleşmesini istiyoruz.