Kamudanhaber- Özel haber

Eğitim-Bir-Sen tüzüğünün "Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar" başlıklı 58. maddesinin 3. bendine göre:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de konuştu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de konuştu

"(3) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine, (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 4.700 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir." denilmektedir.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklamasına göre 2023 Ocak'ta tüm memurların ek göstergesi 600 puan artacaktır. Bu durumda profesyonel sendikacılarla öğretmenler arasındaki makas 600 ek gösterge puanı kadar daralacak ve özveriyle çalışan profesyonel sendikacılar hak kaybına uğrayacaktır. Ayrıca üye ile şube başkanı arasındaki hiyerarşi de bozulacaktır. 11.06.2022 tarihinde toplanacak olan Genel Kurul (Tüzük Tadil Kongresi) bu durumun önüne geçmek için son fırsattır. Toplanacak olan Tüzük Tadil Kongresinde şu an il müdürünün hayli üstünde olan şube başkanı ek göstergelerinin reel değerini koruması için ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılarak 5.300 ek gösterge rakamına yükseltilmesi gerekmektedir.

Zaten dolar ve altın karşısında sürekli değer kaybeden profesyonel sendikacı maaşlarının bir de ek gösterge azizliğine uğrayarak erimesinin önüne geçilmelidir. Yine 7.150 olan Genel Merkez üyelerinin ek göstergesi de uyumlu olarak 7.750 ek göstergeye eşitlenmelidir.