Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenler Ankara'da toplu ulaşım indiriminden yararlanırken, özel okullarda görev yapan öğretmenler bu haktan yararlanamamaktadır... Özel okul öğretmeleri'nin indirim talebi EGO Genel Müdürlüğünce reddedildi.

2022 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Belli Oldu 2022 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Belli Oldu

Ankara'da görev yapan özel okul öğretmenleri MEB öğretmenlerinin yanı sıra, indirimli ulaşım hakkından ücretleri öğretmenler ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin de faydalanması yönünde EGO genel müdürlüğü'ne dilekçe yazdı.

İndirim talebini reddeden EGO'dan dilekçeye şu şekilde yanıt geldi:

'Öğretmen indirim kartı 21.02.2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre verilir. Bu Kararla, Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1? inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. şeklinde bir hüküm ihdas etmiştir. DEVLET MEMURLARI KANUNU: Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 TESİS EDİLEN SINIFLAR: Madde 36 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar. Bu kapsamda öğretmen indirimli kartı hakkından yararlanamamaktasınız Saygılarımızla' ifadelerine yer verildi.

Özel okul öğretmenleri ulaşım indiriminde sadece 657'li öğretmenlerin değil, ücretli ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de bu haktan yararlanması gerektiğini savundu