Sınav ücretlerinin ÖSYM’ye getirdiği kâr herkesi şaşırttı. ÖSYM’nin 6 aylık gelirinin 1 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Sınav ücretlerinden kâr payını arttıran ÖSYM tepkilerin odağı olacak gibi duruyor. Detaylar haberimizde

Sınav ücretlerinin ÖSYM’ye getirdiği kâr herkesi şaşırttı. ÖSYM’nin 6 aylık gelirinin 1 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Sınav ücretlerinden kâr payını arttıran ÖSYM tepkilerin odağı olacak gibi duruyor. Detaylar haberimizde

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, BirGün'ün "ÖSYM, 2022 yılının ilk yarısında 1 milyar TL gelir elde etti" haberini Meclis gündemine taşıdı.

Polis maaşları kademe ve derecesine göre en yüksek, en düşük polis maaşı ne kadar? 2023 zam ve ek gösterge hesaplama! Polis maaşları kademe ve derecesine göre en yüksek, en düşük polis maaşı ne kadar? 2023 zam ve ek gösterge hesaplama!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede Gök, "2017 yılında yıllık geliri 525 milyon 768 bin TL olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) çoğunluğu adayların ödediği sınav ücretlerinden oluşan gelirleri 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 31 milyon TL’ye yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl 767 milyon 630 bin TL gelir elde eden kurumun içerisinde bulunduğumuz yılın yalnızca ilk yarısında 1 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesi çeşitli soruları da beraberinde getirmiştir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporuna göre 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 445 milyon 927 bin TL gideri olan kurumun 585 milyon TL’nin üzerinde kar etmiş olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

SINAV ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

Gök, önergede şunları ifade etti: "ÖSYM ülkemizde merkezi sınavlara katılan bütün yurttaşlarımızın kaderine etki eden ve hayatına dokunan bir kurum olmasına karşın sınavlarda meydana gelen şaibelerle sık sık gündeme gelmektedir. ÖSYM’nin güvenilirliğinin sorgulandığı bugünlerde kurumun kar eder bir mali bütçeye sahip olması kamusal vicdan ve sorumluluktan uzak bir yönetim anlayışının kuruma hâkim olduğu görüşünü pekiştirmektedir. Hayat pahalılığının altında ezilen halkımızın yoksul çocuklarından toplanan sınav ücretlerinin sınav giderlerini aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

BAKAN ÖZER'E SORULAR

Levent Gök, önergede Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti:

"1- ÖSYM’nin sınav ücretlerinin kuruma kar ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu yaklaşımı etik ve vicdani buluyor musunuz?

2- ÖSYM’nin mali durumunun göz önüne alınarak sınav ücretlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?

3- 2017 – 2022 döneminde ÖSYM’nin elde ettiği gelir ve giderleri açıklar mısınız?

4- 2017 – 2022 döneminde ÖSYM’nin giderlerini aşan ve kar olarak elde edilen gelirlerin harcandığı kalemleri açıklar mısınız?

5-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunda şaibe nedeniyle iptal edilen KPSS oturumuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin sebepleri nelerdir?"