Kamudanhaber sitemizde yayınlanan Tübitak haberi sonrası mail adresimize gelen haberi yorumsuz yayınlıyoruz...

Sayın Kamudanhaber yetkilileri. TÜBİTAK fen lisesi hakkındaki haberinizi okuduktan sonra TÜBİTAK fen lisesinde uygulanacak öğretim programları hakkında Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU'nun Bakan Mahmut ÖZER'i yanlış bilgilendirerek yaptığı skandal hakkında bilgi vermek istiyorum.

2019 yılında TÜBİTAK ile Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çok sayıda akademisyen ve öğretmenin katılımıyla çok büyük bir bütçe harcanarak Özel Yetenekli Öğrenciler için Öğretim Programları hazırlanır ve Talim Terbiye Kurulunun onayından geçer. Normalde programlar TÜBİTAK fen lisesinde uygulanması gerekirken Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU programların uygulanmasına karşı çıkarak Bakanlık Makamının ve Talim Terbiye Kurulunun bilgisi olmadan akademisyenleri dışlayarak yaklaşık 400 öğretmene hazırlattığı programları uygulamak ister.

Olayı Eski Bakan Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un öğrenmesi üzerine bu çalışmadan kendisinin ve Talim Terbiye Kurulunun bilgisi olmadığını, çalışmalarda akademisyenlerden destek alınmadığını, sadece öğretmenlerden oluşan ekip ile başka ülkelerin programlarının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bu programların hiçbir şekilde uygulanmasının söz konusu olamayacağını, kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanmadıkları için kendilerinin suç işlediklerini vurgular.

Bunun üzerine TÜBİTAK fen lisesine hazırlık sınıfı konarak programların uygulanması ertelenir. Milli Eğitim Bakanlığına Mahmut ÖZER'in atanması üzerine genel müdür olan Halil İbrahim TOPÇU Bakan beyi yanlış bilgilendirerek programları pilotlamak böylece programlara meşruiyet kazandırmak ister. Ancak programların henüz 9. sınıfı bile tamamlanmamış, eğitim materyallerinin hazırlanmamış ve öğretmen eğitimlerinin yapılmamış olduğundan dolayı pilotlama çalışması Bakan Yardımcısı Sayın Petek Petek AŞKAR tarafından sonlandırılır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda konuştu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda konuştu

Ancak bu süreçte Halil İbrahim TOPÇU programları TÜBİTAK'ın da desteğini alarak tamamlama çalışmasına gider. Halil İbrahim TOPÇU kişisel hırsları nedeni ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan programların TÜBİTAK fen lisesine seçilen özel yetenekli öğrencilere uygulanmasına hiçbir şekilde kabul etmemekte ve kamu kaynaklarını israf etmektedir. Uygulamak istediği programların henüz eğitim materyalleri hazırlanmamış aynı zamanda Talim Terbiye Kurulundan da geçmemiştir.

Programlar 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulandıktan sonra Talim Terbiye Kuruluna onay için gönderilecektir. Sayın Genel Müdürün dikkatten kaçırdığı husus herhangi Genel Müdür değişiminde pilotlamanın sonlandırılacağı. Böylece TOPÇU kişisel hırsı ve yaptığı kanunsuzluk yüzünden TÜBİTAK fen lisesini ve seçilen özel öğrencilerini riske atmaktadır.

Bu durumdan ne Milli Eğitim Bakanının ne de TÜBİTAK yetkililerin bilgisi vardır. Eğer olsaydı kamu kaynaklarını israf etmez, risk almaz ve 2019 yılında Talim Terbiye Kurulundan geçen programları hayata geçirirlerdi.