‘Çarşı ve mahalle bekçilerinin’ maaşları öğretmen maaşlarını solladı ‘Çarşı ve mahalle bekçilerinin’ maaşları öğretmen maaşlarını solladı

Orman Genel Müdürlüğü’nün kendi resmi sayfasında yaptığı açıklamaya göre:
Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ek-1'de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2'de belirtilen mezuniyetlerden toplam 109 (yüz dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Adaylar, 5-13 Ocak döneminde e-Devlet ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 13 Ocak günü saat 23.59'a kadar devam edecek