T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24301423-136-40970531 11.01.2022
Konu : Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar

Kız Kulesi’nin restorasyonu devam ediyor! Kız Kulesi’nin restorasyonu devam ediyor!

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız resmi ve özel okul/kurumlarının yüz yüze eğitim-öğretim ortamlarında öğrenci ve eğitim personelinin Covid-19 salgınının etkilerinden korunmasına yönelik önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon" rehberinde düzenlenmiştir.

Bu rehberdeki hususlara ilişkin yapılacak değişikliklere dair Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafımızca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirleri içeren Ek-1 ve Ek-2'de yer alan "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi ile algoritması güncellenen şartlara göre yeniden düzenlenmiştir.


 
Bu itibarla, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan rehber ve algoritma hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, tedbirlerin alınması, uygulama, izleme ve gözetim süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı