Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Aydın, bir esnafın öğretmenlerin kıyafetlerini “lakayıt” bulup CİMER’e şikayeti üzerine öğretmenlere uyarıda bulunması üzerine Adana Eğitim-İş 1 No'lu Şube Başkanı Seher Ergin, "Eğitim çalışanlarına yasaların da ötesinde yeni yazılarla şekil vermeye çalışan anlayışı kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Diyerek eleştiride bulundu.
Seher Ergin’in tüm açıklamaları haberimizde…
Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzetin Aydın, 5 Aralık 2022 tarihli, Cimer konulu resmi yazıda Adana'da bir esnafın "Öğretmenlerin özenli giyinemediği" "bu kadar lakayıt giyindiklerine anlam veremediği" şeklindeki ifadelerini dayanak göstererek yönetici, öğretmen ve diğer personeli kılık kıyafet konusunda uyardı. 

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürünün adeta duygularına tercüman olduğu anlaşılan yazıyı, “ben değil başkaları diyor” edasında edilgen cümlelerle tüm eğitim çalışanlarına uyarı mahiyetinde göndermiştir. 

*Kılık-kıyafetin nasıl olmayacağının anlatıldığı söz konusu uyarı yazısında "nasıl olması gerektiği" yönünde ilgili yönetmelik ve yasal dayanaklar sunulmamıştır. O halde burada yapılan tek iş eğitim çalışanlarını tartıştırmaktan ibaret kalmıştır.

Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata atıf yapılmadan, bu hususta sendikaların aldığı kararlara değinilmeden ve Bakanlığın ilgili konuda tasarrufu ya da çalışması dayanak gösterilmeden öğretmenlere uyarı yapılması ve öğretmenlik mesleğimizin tüm eğitim çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde kamuoyunda bir kez daha tartışmaya açılmasını Eğitim-İş olarak kesinlikle doğru bulmuyoruz.
Eğitim-Öğretimde öğretmen ve yöneticilerin kılık kıyafet konusuna gelene kadar okulların ihtiyaç ve donanım eksiklerinin giderilmesi, öğrencilerimize eşit eğitim öğretim ortamlarının sunulması, öğrenci beslenme sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.
Eğitim-İş olarak eğitim çalışanlarının giyimine gelene kadar açlık sınırındaki maaşlarla kirasını ödeyemediği, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı ekonomik koşulları gözetilerek; mesleki, özlük, ekonomik haklarının iyileştirilmesi gibi temel sorunlara kafa yorulmasını tavsiye ediyoruz.