Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında rotasyonu yönetmeliğe eklemişti. Uygulanmayan bu sistem, her yıl sorulara neden oluyor. Öğretmenler ise bu sene rotasyonun yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Rotasyon yapıldığında hangi görev sürelerini kapsayacak? Öğretmen rotasyon uygulaması nedir?

MEB, 2014 yılında taslağını hazırladığı ve 2015 yılında yayımladığı yönetmelikle rotasyonu yürürlüğe koymuştur. Eğitim-öğretim hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenen yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsıyor.

Yönetmeliğin 48. maddesine baktığımızda rotasyonun mevzuata eklendiğini görüyoruz.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

MADDE 48 – (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.

Bu yönetmelikten sonra görev süresi kapsamı üç yıl boyunca değiştirildi. 8 yıl önce 15 çıkarıldı. Sonra 14 yıla düşürüldü. Sonraki yıl ise 13’e düşürüldü. Yani görev süresi kapsamında istikrar yakalanamadı.

Öğretmenlikte rotasyon nedir?

Rotasyon, bir birimde çalışan görevlilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmalarıdır. Öğretmenlikte rotasyon ise 8 yılını dolduran öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesidir.

Bu sistem henüz hiç uygulanmadı. Yönetmelikte olmasına rağmen uygulanmaması akıllarda soru işaretleri bırakmaktadır. Öğretmenler her yıl rotasyonun bu sene yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. MEB bu soru işaretlerini kaldırmak için düzenlemede bulunmalıdır.

Rotasyon, olumlu mu olumsuz mu?

Kimisinin görüşüne göre uzun süre doğuda görev yapıp yeterli puanı alamayıp batıya gidemeyen öğretmenler için olumludur. Batıda bir okulda 20-30 yılı bulan görev süreleri birçok kişiyi mağdur etmektedir.

Kimisinin görüşüne göre ise doğuda görev yapanlar için olumlu bir durum söz konusu değildir. Çünkü batıda görev süresi dolan kişiler, diğer ilçelerle rotasyon yapacaktır. Bu durum doğudan batıya gelmek isteyen öğrenmenler için olumsuzdur diyebiliriz.

2015’te uygulanmayan rotasyon 2022 de uygulanabilir mi?

Bu sorunun cevabı, evet uygulayabilir. MEB yönetmelikte değişikliğe gitmediği sürece rotasyonu uygulama hakkına sahiptir. Öte yandan 2015 yılından bu yana 6 yıl geçmesine rağmen yönetmeliğe eklediği maddeyi uygulamamaktadır. Bu da doğru değildir. 6 yıl geçmesine rağmen henüz hiç uygulamadığı rotasyonu uygular mı bilinmez.

Yönetmelikte geçen rotasyon maddesi geçerliliğini koruyor. Bu yüzden öğretmenler her yıl rotasyon olup olmadığını merak ediyor. Her yıl asılsız kaynaklardan öğretmenlere belirsiz cevaplar geliyor. Bu yüzden MEB, yönetmelikteki ilgili maddeyi kaldırmalı ya da düzenlemelidir. Bu en doğru çözüm olacaktır.

Ayşe Kara

(1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır.