Eğitim İş Sendikası bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre öğretmenlerin ev geçindirmekte zorlandığı, birçoğunun fazlasıyla borçlandığı ve yüzde 84.3’ünün ise ek iş aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Bugün Öğretmenler Günü. Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan öğretmenler, çocuklarının eğitim ihtiyaçları, evin gıda masrafları ve sağlık harcamalarını da karşılayamamaktan yakınıyor.  

Eğitim İş Sendikası’nca Öğretmenler Günü için yapılan araştırmaya, yüzde 49.43’ü erkek, yüzde 50.57’si kadın toplam 3 bin 530 öğretmen katıldı. Araştırma sonuçları şöyle: 

l-Neredeyse evli her dört öğretmenden birinin eşi siz ve evin başlıca gelir kaynağı öğretmen maaşı.

- Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’i, ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. 

- Öğretmenlerin yüzde 85.3’ü maaş hesaplarındaki “ek hesap” bakiyesini kullanmak zorunda kalıyor. 

- Katılımcıların yüzde 9.6’sı “her zaman”, yüzde 24.8’i “çoğu zaman”, yüzde 29.6’sı “ara sıra”, yüzde 16.8’i de “ender olarak” çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını belirtmiş. Bu konuda “Hiç zorluk çekmiyorum” diyen öğretmen oranı sadece yüzde 19.1. 

- Ailenin sağlık harcamalarını karşılama konusunda “hiç güçlük çekmiyorum” diyebilen öğretmen oranı ise sadece yüzde 22.3. Öğretmenlerin yüzde 77.7’si bu konuda güçlük yaşıyor.

ALMASI DA ZOR, ÖDEMESİ DE  

- “Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk yaşıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 90’ı yaşadığını söylemiş. 

- Öğretmenlerin yüzde 65.1’i geçinemediği için birinci derecede yakınlarından borç para almak zorunda kalıyor.

- Katılımcıların yüzde 3.4’ü “her ay”, yüzde 8.3’ü “çoğu aylarda”, yüzde 21.6’sı ise “ara sıra” borç para bulmak zorunda kaldığını söylemiş. Öğretmenlerin çoğu, borçları nedeniyle mesleki motivasyonlarının düştüğünü belirtmiş.

- Öğretmenlerin yüzde 85.5’i borçlarını ödemekte güçlük çekiyor. 

- Öğretmenlerin yüzde 72.4’ü, maaşlarının yaşam standartlarını karşılayacak düzeyde olmadığı düşüncesinde.

- Öğretmenler yüzde 64.2’si, düşük maaşları nedeniyle toplumdaki saygınlıklarının yıprandığını söylemiş.

PSİKOLOJİK SORUNLAR 

- Düşük maaşlar nedeniyle katılımcıların yüzde 26.4’ü “her zaman”, yüzde 26.4’ü “çoğu zaman”, yüzde 24’ü ise “ara sıra” psikolojik sorunlar yaşadığını belirtmiş.

Bir önceki asgari ücret zammını bilen ekonomist yeni asgari ücret için net rakam verdi Bir önceki asgari ücret zammını bilen ekonomist yeni asgari ücret için net rakam verdi

- Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70’i ev kirasını ödemekte güçlük çekiyor. 

- Ek iş arayan öğretmen oranı yüzde 84.3.

- Katılımcıların yüzde 26.9’u “her zaman”, yüzde 34.6’sı ise “çoğu zaman” uzaktan ders vermenin iş yükünü artırdığını söylemiş. “Online eğitim beni hiç zorlamıyor” diyen öğretmen oranı sadece yüzde 7.

- Öğretmenlerin yüzde 43.1’i “her zaman”, yüzde 35.1’i ise “çoğu zaman” uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu belirtmiş. 

- “Öğrencilerimden uzak kalmak mesleki motivasyonumu her zaman düşürüyor” diyen öğretmen oranı yüzde 39.1. “Meslektaşlarımdan uzak kalmak mesleki motivasyonumu her zaman düşürüyor” diyenlerin oranı da yüzde 31.5.

- Öğretmenlerin sadece yüzde 7.7’si okul yönetimlerinin salgınla ilgili uygulamalarını başarılı buluyor.  

TARIM İŞÇİSİ ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyubiye ilçelerinde yaşayan 80 mevsimlik tarım işçisi çocuğa eğitim destek kitleri ulaştırdı. 

Vakfın, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Matra Fonu’ndan aldığı destekle 2019 yılında başlattığı, Şanlıurfa’nın Harran ve Eyyübiye ilçelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim desteği sağlamayı amaçlayan projeye, salgın nedeniyle ara verilmişti. Göç nedeniyle yer değiştiren ve okula devam edemeyen çocukların öğrenmeye, gelişmeye devam etmesi ve okula dönüşte daha az uyum problemi yaşamalarını hedefleyerek özel bir proje geliştirildi. Bu çocukların eğitimden uzak kalmalarının önüne geçmek için çocukların anne, baba, öğretmen ya da diğer yetişkinlerden destek alamayacağı şartlarda akademik ve kişisel gelişimlerinin devam edebileceği eğitime destek kitleri hazırlandı. 

Çocuklara internet bağlantısı olmadan kullanabilecekleri, Türkçe ve matematik öğrenebilecekleri, zekâ ve temel yaşam becerileri gelişimi sağlayabilecekleri farklı çevrimdışı eğitim uygulamaları yüklenmiş tablet bilgisayarlar verildi. Çocukların gruplar halinde oynayabilecekleri, oynarken de Türkçe, matematik ve genel kültür bilgilerini artırabilecekleri kutu oyunları ve okuma-yazma becerilerini geliştirebilecekleri kitap setleri de armağan edildi.