Devlet okulunda okuyan başarılı öğrencilere aylık 300 TL burs ödenecek Devlet okulunda okuyan başarılı öğrencilere aylık 300 TL burs ödenecek

Uzman ve baş öğretmenlik sınavlarının yapılması ve ardından sonuçların açıklanmasının akabinde öğretmenler için MEBBİS’te ünvân tanımlamaları yapıldı.
Uzman ve Başöğretmen olmaya hak kazanan öğretmenler MEBBİS’ten kendilerini kontrol edebilirler.
MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülüne Öğretmenlik Kariyer Basamağı bölümü eklenerek Uzman ve Başöğretmen bilgileri eklendi.