Öğrenimlerini yarıda bırakan öğrencileri ilgilendiriyor! Öğrenci affı Meclis’te! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren öğrenci affını da içeren torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı ne zaman çıkıyor? Öğrenci affı Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenci affı için son dönemeç! Öğrenci affını içeren Torba Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunuldu. Peki, Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı ne zaman çıkıyor? Öğrenci affı Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Torba yasada yer alan öğrenci affıyla, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.

Z kuşağı vurgunu... Öğretmeni soyup oyuna yatırdılar Z kuşağı vurgunu... Öğretmeni soyup oyuna yatırdılar

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;

"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.