Eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan taslak rapora göre 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen 4 milyon 253 bin 814 öğrenci aftan yararlanabilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM DÜZEYİ DİKKATE ALINACAK
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, "Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
TEMMUZDA UYGULANACAK

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak da "Bu af cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı. Yasal süreyi aşan, maddi durum, sağlık sorunları gibi çeşitli sebeplerden ilişiği kesilen lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitime tekrar başlaması için atılmış bir adım. Temmuz ayında bu affın uygulanacak olması da güz dönemi itibariyle bu öğrencilerin yeniden eğitimine başlaması anlamına geliyor. PKK, FETÖ liderleri de kampüsteydi. Kandil bombalandıkça orada çözülen bu unsurlar üniversitelerde yapılanmaya ve oradan militan devşirmeye başlamıştı. Aftan yararlanabilmek için terör unsurlarına bulaşmamış olmak, disiplin cezası almamış olmak ve illegal örgütlere dahil olmamak gibi şartlar var" diye konuştu.

Bu öğrencileri kapsayacak
YÖK tarafından paylaşılan taslak rapora göre af kapsamına alınan durumlar ve yararlanacak öğrenci sayıları şöyle:

- Tezde intihal nedeniyle mezuniyeti iptal olan 1 öğrenci

- Bütünleşik doktora programından yüksek lisans programına geçen 4 öğrenci


- Doktora, bütünleşik doktora veya sanatta yeterlilik programını tamamlamayarak tezsiz yüksek lisans diploması alarak mezun olan 7 öğrenci

- Tezi intihalden dolayı iptal edilen 30 öğrenci

- Tezli yüksek lisans programını tamamlamayarak tezsiz yüksek lisans diploması alan 595 öğrenci

- Öğrenim süresi 5 yıl ve daha fazla olan yüksek lisans derecesine eşdeğer programlardan lisans diploması alarak mezun olan 7 bin 836 öğrenci

- Bilimsel hazırlık sınıfında başarısız olan 4 bin 526 öğrenci


- Tıp programını tamamlamayan ancak programın 4 yıllık eğitimini ve/veya 240 kredisini tamamlayarak "sağlık bilimleri alanında" lisans diploması alarak mezun olan 1 öğrenci

- Kriterleri sağlayıp mevcut programlararası ortak diploma programına geçiş kapsamında 44 öğrenci

- Geçici kayıt (YKS, DGS yerleştirme tarihinde herhangi önlisans-lisans okuyan öğrenciler) ile kayıtlanan ve belirtilen tarihe kadar diplomalarını getiremeyen 347 öğrenci

- İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezuniyeti hak eden 794 öğrenci

- Geçici kayıt ile kayıtlanan ve belirtilen tarihe kadar diplomalarını getiremeyen 6 bin 739 öğrenci


- Lisans programını tamamlayan önlisans diploması alarak mezun olan 101 bin 219 öğrenci

Yatay geçiş mağdurları okula dönecek
- Gençlik, spor hizmet ve faaliyetlerinde iş birliği protokolü kapsamında 22 öğrenci
- Temel Bilimler Programları özel öğrenci kapsamında 63 öğrenci
- Özel öğrenci statüsündeki 5 bin 195 öğrenci
- Farabi kapsamında 38 ve Mevlana kapsamında 52 öğrenci
- Yurtdışı değişim programı kapsamında 386 öğrenci
- Erasmus kapsamında 6 bin 469 öğrenci
- Denklik lisans tamamlaması sona eren bin 812 öğrenci
-? Ortak programdan diploma programına geçen 2 bin 715 öğrenci
- Yatay geçişten kendi isteği ile vazgeçen 5 bin 555 öğrenci


- Üniversite içi yatay geçiş yapan 127 bin 191 öğrenci
- Üniversite dışı yatay geçiş yapan 423 bin 857 öğrenci
Açık öğretim de var
- İzinli/kayıt donduran 19 bin 964 öğrenci, bakanlar kurulu kararı ile aktarılan 23 bin 401 öğrenci

- Kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilen 25 bin 287 öğrenci

- YÖK kararı ile aktarılan 34 bin 693 öğrenci

- Azami sürenin dolması nedeniyle ilişiği kesilen 596 bin 530 öğrenci

- Üniversite/Fakülte/MYO/YO/Enstitü/Bölüm/Program isim değişikliğinden dolayı aktarım yapılan 839 bin 319 öğrenci

- Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenilemediği için programdan ilişiği kesilen 1 milyon 848 bin 919 öğrenci.

- KHK kapsamında ÖSYM ve YÖK tarafından yerleştirilen öğrencilerin koordinatör üniversitelerden ilişiği kesilen 25 bin 870 öğrenci

- KHK ile kapatılan okullardaki 61 bin 155 öğrenci

- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmeleri nedeniyle ayrılan 5 bin 107 öğrenci

- Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan 65 bin 99 öğrenci

- Sahte belge sebebi ile kaydı iptal olan 380 öğrenci

- Disiplin cezası alan bin 474 öğrenci