Mimarlar Odası İzmir Şubesi çalışanın iş akdi, yıllık izne çıkışı bahane edilerek feshedildi

Daha önce sistematik olarak mobbinge maruz bırakılan bir çalışanın eski adı ile Kod 29 maddesi kapsamında işten çıkarılması ile gündeme gelen Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bu kez sendikalı bir kadın çalışanın iş akdini yıllık izni bahane ederek feshetti. İzne çıkış tarihini yazılı olarak dilekçe ile yönetime sunan, fakat olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamayan çalışana, izinsiz üç gün işe gelmediği ağustos ayı ortalarına kadar işten uzaklaştırıldığı ve iş akdinin feshedildiği bildirildi.

ÖABT bitti gözler öğretmen ve sınav görevlisi ücretlerine çevrildi! İşte ücretler... ÖABT bitti gözler öğretmen ve sınav görevlisi ücretlerine çevrildi! İşte ücretler...

Whatsapp’taki ‘görüldü’ bilgisi haberdar olduğuna delil oldu
Yapılan bildirimde toplu iş sözleşmesi (TİS) içerisinde yer alan yıllık iznin bir ya da iki parça halinde kullanımıyla ilgili madde hatırlatılarak izin tarihlerinin yönetime iletilmesi ile ilgili duyuru yapıldığı, fakat çalışan tarafından geri dönüş sağlanmadığı belirtilerek yönetim tarafından Whatsapp üzerinden atılan mesajda “görüldü” bilgisi yer alması duyurudan haberdar olduğu konusunda gerekçe olarak gösterildi.

Yine aynı şube yöneticileri tarafından TİS’te yer alan bir günlük regl izni maddesi ile ilgili regl izninin suistimal edildiği iddia edilerek cinsiyetçi söylemler üretildiği belirtiliyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde görevli başka bir çalışan bir yılı aşkın bir süre boyunca kapsam dışı bildirimsiz görevler, ücretsiz izin tehditleri altında mobbinge maruz bırakılarak Kod 49’la yani “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi” suçlamasıyla hukuksuz bir şekilde, hiçbir hakkı verilmeden işten çıkarılmıştı.

Sendikal faaliyeti engelleme girişimi
Mimarlar Odası çalışanları çalışma şartlarını ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlenmiş ve sendika yetki kazanmıştı. TİS imzalandığı dönemde görevde olan Mimarlar Odası Yönetimi görüşmeler sırasında olumsuz tavır sergilemiş, çalışanların grev ilanı sonrası TİS’i imzalamayı kabul etmişti.

Mimarlar Odası çalışanlarının TİS’in imzalanmasının ardından Şube yönetimleri tarafından sık sık işten çıkarılma tehdidi aldığı, ayrıca anayasaya aykırı olduğu halde TİS maddelerinden sendikaya üye olmayan çalışanların da yararlandırıldığı belirtiliyor. Bu durum çalışanlar tarafından, yönetimin sendikal faaliyetin önüne geçme çabası olarak değerlendiriliyor.